Quảng Nam yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho dự án bất động sản
Hoàng Anh - 18/05/2023 08:01
 
Tỉnh Quảng Nam sẽ tháo gỡ khó khăn đối với các dự án bất động sản thực hiện theo hình thức hợp đồng BT; phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Ngày 17/5, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản về giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 4624/BTC-QLCS ngày 10/5/2023 về giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản, tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài chính chủ trì, rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc điều kiện duy trì tỷ lệ góp vốn không thấp hơn 26% khi di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, về việc doanh nghiệp nhà nước có chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, tổng hợp phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án bất động sản thực hiện theo hình thức hợp đồng BT trước thời điểm Luật Đầu tư bãi bỏ hình thức hợp đồng BT…

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 176 dự án khu dân cư, khu đô thị đang triển khai và 17 dự án mới được chấp thuận nhà đầu tư năm 2022, 2023.

Tỉnh Quảng Nam sẽ tháo gỡ khó khăn đối với các Dự án bất động sản.
Tỉnh Quảng Nam sẽ tháo gỡ khó khăn đối với các dự án bất động sản.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, đa số các dự án có quy mô vừa và nhỏ; giai đoạn này điều kiện hạ tầng đô thị chưa phát triển, nguồn lực khó khăn; địa phương thu hút đầu tư, chủ yếu là doanh nghiệp địa phương và lân cận thực hiện phát triển hạ tầng đô thị để sớm hình thành đô thị, đạt tiêu chí đô thị.

Tỉnh Quảng Nam đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản, hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn, vướng mắc tồn tại ở các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư bất động sản. Công tác xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu phức tạp, gặp nhiều trở ngại; công tác thoả thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất khó khăn, kéo dài.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản