Quảng Nam yêu cầu triển khai giai đoạn 2 của Khu du lịch Cổng Trời Đông Giang
Hoàng Anh - 16/05/2022 08:23
 
Chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang phải hoàn thành giai đoạn 1, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án để đưa vào hoạt động theo đúng tiến độ.
TIN LIÊN QUAN

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch Tỉnh, ông Trần Văn Tân về xử lý kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp tại dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam thống nhất Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp tại dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp tập trung hoàn thành các thủ tục liên quan để triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án để đưa vào hoạt động theo đúng tiến độ đầu tư dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.
Dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải phối hợp với UBND huyện Đông Giang thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích 22,14 ha đất còn lại (không tính diện tích 17,13 ha đất rừng tự nhiên và 0,07 ha đất di tích trong phạm vi dự án) để đầu tư xây dựng hoàn thành dự án, đảm bảo tiến độ quy định.

Đối với diện tích đất rừng tự nhiên trong phạm vi dự án, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty chấp hành thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1026/UBND-KTN ngày 28/02/2019 về việc quản lý diện tích rừng tự nhiên trong khu vực dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang.

Ông Trần Văn Tân giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đảm bảo tiến độ. Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục về đất đai và giám sát việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp theo đúng quy định

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ diện tích rừng tự nhiên trong phạm vi dự án và trên địa bàn phụ trách; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang có tổng diện tích hơn 120 ha, được Tập đoàn FVG điều hành và đầu tư với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Dự án đã đi vào hoạt động trong dịp lễ 30/4 và ngày 1/5/2022.

Quảng Nam sẽ thu hồi dự án của Công ty STO nếu cố tình kéo dài
Quảng Nam sẽ có biện pháp, chế tài xử lý, kể cả thu hồi dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản