Quảng Ngãi: Thu hồi dự án BT của Thiên Tân Group làm công viên công cộng
Hà Minh - 16/09/2021 16:52
 
Dự án Công viên Thiên Bút và Khu đô thị sinh thái Thiên Tân đã bị tỉnh Quảng Ngãi huỷ quy hoạch để tỉnh xây dựng Công viên Thiên Bút từ nguồn đầu tư công trên diện tích 40ha
TIN LIÊN QUAN

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này  đã hủy hai quy hoạch dự án Công viên Thiên Bút và Khu đô thị sinh thái Thiên Tân vào tháng 5/2021. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan có liên quan lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 xây dựng thành phố Quảng Ngãi tầm nhìn đến năm 2040.

Phối cảnh Dự án Công viên Thiên Bút do Thiên Tân Group lập năm 2016
Phối cảnh dự án Công viên Thiên Bút do Thiên Tân Group lập năm 2016

Đồng thời chỉ đạo, sau khi có điều chỉnh quy hoạch phân khu, giao UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với toàn bộ diện tích đất đã được UBND tỉnh thu hồi tại hai dự án nêu trên để lập dự án đầu tư xây dựng Công viên Thiên Bút với tổng diện tích khoảng 40ha. Đây là dự án sẽ bố trí vốn đầu tư công đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn bằng ngân sách Nhà nước.

Phần diện tích đất còn lại UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát và điều chỉnh quy hoạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm có nguồn thu để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng dự án Công viên Thiên Bút trong giai đoạn 2021-2025.

Dự án Công viên Thiên Bút do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan tham mưu, đề xuất đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2017; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT vào tháng 3/2018. Công ty CP đầu tư xây dựng Thiên Tân được lựa chọn là nhà đầu tư, và được thanh toán bằng quỹ đất hợp pháp tại Khu đô thị Thiên Tân.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Tổ đàm phán hợp đồng dự án vào tháng 11/2018 để đàm phán và ký kết hợp đồng dự án Công viên Thiên Bút với nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc thực hiện đàm phán và hoàn chỉnh hợp đồng có nhiều khó khăn, do giá trị quỹ đất thanh toán dự án Công viên Thiên Bút cho nhà đầu tư chưa được UBND tỉnh phê duyệt.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 28/3/2018, Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ (quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao) có hiệu lực.

Tháng 12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT.

Theo phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 Dự án Công viên Thiên Bút và Khu đô thị sinh thái Thiên Tân vào tháng 9/2019, cơ cấu sử dụng đất của dự án đã được điều chỉnh. Trong đó, đất dành cho công viên Thiên Bút khoảng 21,3ha chiếm 42,64%, trong khi đó đất đô thị Thiên Tân dành đối ứng cho nhà đầu tư là 28,7ha chiếm 57,36%.

Ngày 09/01/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ. Nhưng quá trình triển khai vẫn phát sinh vướng mắc, dự án không thể triển khai nên tỉnh Quảng Ngãi lập kế hoạch thu hồi.

Quảng Ngãi: Chấm dứt các dự án nông nghiệp trên hành lang tuyến Dung Quất - Sa Huỳnh
Những dự án nông nghiệp đã cấp chủ trương đầu tư (đang dở dang về thủ tục đất đai) dọc hành lang tuyến ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh đoạn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản