Quy định mới về tách thửa tại tỉnh Đồng Nai
Việt Dũng - 10/06/2020 10:38
 
Diện tích tối thiểu sau tách thửa của đất ở tại đô thị là 60m2, đất ở tại nông thôn là 80m2, đất nông nghiệp tại đô thị và nông thôn lần lượt là 500m2 - 1000m2
Quyết định mới đã bỏ quy định bắt buộc lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể liên quan đến tách thửa
Quyết định mới đã bỏ quy định bắt buộc lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể liên quan đến tách thửa

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này được ban hành để thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018. Bởi hơn 2 năm qua, Quyết định 03 đã bộc lộc nhiều bất cập, gây khó khăn cho người dân và cơ quan chức năng trong việc tách thửa các loại đất.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với loại đất ở tại đô thị là 60m2, tính luôn cả xã Long Hưng (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); đất ở tại nông thôn có diện tích tối thiểu là 80m2, không tính diện tích hành làng bảo vệ các công trình công cộng, diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, công trình chưa thu hồi đất.

Đối với loại đất nông nghiệp tại đô thị (tính luôn cả xã Long Hưng) và tại nông thôn, diện tích sau khi tách thửa lần lượt là 500m2 đến 1.000m2.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng quy định đối với diện tích tối thiểu của loại đất phi nông nghiệp không phải đất ở là 60m2 hoặc 80m2, tùy theo đất ở đô thị hay đất ở nông thôn. Trừ trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Quyết định 22 mới đã bỏ quy định bắt buộc lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể liên quan đến tách thửa như trước đây. Đồng thời cũng quy định rõ, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét, cho phép tách thửa đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. Người sử dụng đất là tổ chức có nhu cầu tách thửa thì thẩm quyền thuộc UBND cấp Tỉnh xem xét.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản