Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Tăng mức đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận thêm 1.456 tỷ đồng
Trúc Giang - 28/05/2022 13:34
 
Sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận (Bến Tre) có tổng mức đầu tư là 3.582 tỷ đồng.
Khu công nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre. (Ảnh Internet)

Ngày 27/5, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 649/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 4/10/2017.

Theo Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre là 3.582 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre 3.443,29 tỷ đồng (bao gồm: vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết; vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất; vốn từ nguồn tăng thu ngân sách); các nhà đầu tư khác đầu tư các hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện 138,71 tỷ đồng.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre là chủ đầu tư Dự án.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 4/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 4/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Dự án có quy mô đầu tư khoảng 231,78 ha, bao gồm các hạng mục: Đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông, bến bãi, hệ thống cấp, thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải, hệ thống cấp nước sạch và cấp nước chữa cháy, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp điện, cây xanh, xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Tổng mức đầu tư Dự án là 2.126 tỷ đồng; trong đó ngân sách địa phương 1.986,898 tỷ đồng (vốn từ nguồn cân đối ngân sách địa phương 100 tỷ đồng, vốn vay 300 tỷ đồng, vốn từ nguồn tăng thu ngân sách (xổ số kiến thiết) 700 tỷ đồng vốn từ nguồn cho thuê đất 886,898 tỷ đồng); các nhà đầu tư khác đầu tư các hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện 138,710 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện Dự án tại xã Phú Thuận và Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 -  2025.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, trong đó tập trung phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh, chú trọng đầu tư công nghiệp chế biến dừa, chế biến thủy sản khuyến khích sản xuất sản phẩm xuất khẩu...

Bến Tre đặt mục tiêu phát triển mới 5.000 doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025
Trong giai đoạn 2021 - 2026, tỉnh Bến Tre phấn đấu phát triển mới 5.000 doanh nghiệp; thu hút 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và khoảng 2 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản