Vì sao Dự án Khu đô thị mới - Khu công nghệ thông tin Cần Thơ chậm tiến độ?
Trúc Giang - 09/07/2023 08:36
 
Dự án do Quỹ đầu tư phát triển TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư, có quy mô diện tích khoảng 72,39 ha.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9  HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ý kiến của cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố có giải pháp chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ, UBND TP. Cần Thơ cho biết, Dự án do Quỹ đầu tư phát triển thành phố làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 72,39 ha. Dự án phân kỳ công tác giải phóng mặt bằng thành 3 giai đoạn, gồm giai đoạn 1 diện tích 30 ha, giai đoạn 2 diện tích 20 hạ và giai đoạn 3 diện tích 22,39 ha.

Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ.

Tiến độ đến nay, đã tổ chức kiểm đếm và lập hồ sơ bồi thường với diện tích 46,6 ha; đã phê duyệt kinh phí bồi thường với diện tích 25,3 ha thuộc giai đoạn 1; đã chi trả kinh phí bồi thường được cho 239 trường hợp tương đương với diện tích 22,8 ha thuộc giai đoạn 1.

Đối với phần đất còn lại của Dự án, UBND thành phố đang trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép chuyển đổi mục đích đất trồng lúa (trên 10 ha) để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo UBND TP. Cần Thơ, trong thời gian qua, do tiến độ thực hiện thủ tục trình xin ý kiến các bộ, ngành trung ương xem xét việc chuyển đổi mục đích đất trồng lúa (trên 10 ha) còn chậm; Dự án cũng đã hết thời gian thực hiện, UBND thành phố đang xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án và trình cấp có thẩm quyền xem xét cho chuyển mục đích đất trồng lúa trên 10 ha để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư, UBND thành phố sẽ chỉ đạo ngành chức năng theo dõi, đôn đốc Quỹ đầu tư phát triển thành phố khẩn trương triển khai hoàn thành dự án trong năm 2024.

Trước đó, vào ngày 9/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 895/QĐ-TTg về việc thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ.

Theo Quyết định, Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ có diện tích 200.219 m2, thuộc địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng; do Quỹ đầu tư phát triển TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ được áp dụng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

Ngân sách Nhà nước (của trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ quyết định thành lập tổ chức quản lý và ban hành quy chế hoạt động Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ theo quy định của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc tinh gọn tổ chức bộ máy, không tăng đầu mối quản lý và phát sinh biên chế.

UBND TP. Cần Thơ phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định, bảo đảm việc đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ hiệu quả và đúng quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản