Vốn ngoại "rình rập" thị trường 100 triệu dân
Thành Nguyễn - 12/12/2022 11:41
 
Một thị trường trăm triệu dân luôn gắn với nhu cầu rất lớn cho các loại hình bất động sản và không lạ khi khối ngoại đã “đánh hơi” thấy cơ hội phát tài từ thực tế này.

Không thiếu tiền

Vốn khủng sẽ ồ ạt tìm đến Việt Nam

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản