Vốn ngoại "rình rập" thị trường 100 triệu dân
Thành Nguyễn - 12/12/2022 11:41
 
Một thị trường trăm triệu dân luôn gắn với nhu cầu rất lớn cho các loại hình bất động sản và không lạ khi khối ngoại đã “đánh hơi” thấy cơ hội phát tài từ thực tế này.

Không thiếu tiền

Vốn khủng sẽ ồ ạt tìm đến Việt Nam

Thị trường M&A năm 2022, các yếu tố tạo động lực và triển vọng cho năm 2023
Có thể kỳ vọng những cơ hội mua bán - sáp nhập (M&A) doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn sẽ rất phong phú trong năm 2023.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản