Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 19:06:14
Tạo đà cho thị trường M&A
Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, tháo gỡ những rào cản, xây dựng môi trường pháp lý khả thi, minh bạch… sẽ tạo đà để thị trường M&A Việt Nam đón bắt cơ hội hút mạnh dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài.
Bà Nguyễn Việt Hà, Giám đốc điều hành Công ty TNHH BowerGroupAsia Việt Nam - thành viên của BowerGroupAsia Inc. (Hoa Kỳ).

Tiêu dùng, bất động sản, công nghiệp, năng lượng tái tạo hút vốn

Thách thức

“Bệ đỡ” tăng trưởng cho thị trường M&A
Dù còn khó khăn, nhưng việc kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng 8% năm nay và có mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm tới sẽ tạo “bệ đỡ” cho...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư