Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12
Như Chính - 11/10/2015 17:47
 
Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại Hà Nội đã bế mạc vào chiều nay (11/10) sau khi hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung và chương trình đã đề ra.
.
Hội nghị Trung ương lần thứ 12 bế mạc vào chiều nay (11/10). Ảnh: VGP News

 

Sau 1 tuần làm việc (từ ngày 5 đến 11/10), Ban Chấp hành Trung ương đã bàn về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các Báo cáo, Đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị, khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được và làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị  đã thành công tốt đẹp, việc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần này sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; làm tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, góp phần đảm bảo thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; củng cố, tăng cường tổ chức bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2021.

Mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này.
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Về kinh tế, theo Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong 5 năm tới, Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5 - 7%/năm. Cùng với đó, phấn đấu đạt các chỉ tiêu quan trọng như đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt 3.200 - 3.500 USD, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP đạt trên 85%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng 32 - 34% GDP, bội chi ngân sách nhà nước không quá 4% GDP...

Về xã hội, đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội chiếm 35 - 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65 - 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25 - 26%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; có 10 bác sỹ và trên 26 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,3 - 1,5%/năm.

Cũng tại Hội nghị này, lần đầu tiên, Bộ Chính trị trình Trung ương Báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tổng Bí thư: Bám sát quy trình công tác nhân sự, giới thiệu nhân sự vào Trung ương Đảng khóa XII
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI), Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương kết quả giới thiệu nhân sự qua hai vòng của các cấp ủy, tổ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư