Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 17 tháng 06 năm 2024,
Bộ Công an hỗ trợ Hà Nội triển khai 4 phần mềm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Hạnh Nguyên - 13/09/2021 08:15
 
Bộ Công an phối hợp, hỗ trợ Thành phố Hà Nội triển khai 4 phần mềm ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 505/TB-VP ngày 10/9/2021 kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tại cuộc họp với Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an về nội dung liên quan đến việc cấp và quản lý giấy đi đường phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Giao diện phần mềm VNEID- khai báo y tế và di chuyển nội địa của Bộ Công an. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo đó, Bộ Công an phối hợp, hỗ trợ Thành phố Hà Nội triển khai 4 phần mềm ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; bảo đảm điều chỉnh việc cấp giấy đi đường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy; khắc phục nội dung còn bất cập trong việc cấp giấy đi đường...

Đồng thời, các phần mềm cũng bảo đảm nguyên tắc cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; các phần mềm ứng dụng chặt chẽ, đồng bộ, liên thông với việc quản lý dữ liệu dân cư quốc gia; để có cơ sở thống nhất trong việc triển khai các nhiệm vụ không chỉ trong giai đoạn phòng, chống dịch, mà còn phục vụ công tác quản lý, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn tiếp theo.

Cụ thể, 4 phần mềm là: Quản lý công dân vùng dịch; Quản lý công dân nghi nhiễm Covid-19; Quản lý tiêm chủng; Quản lý công dân diện chính sách được hỗ trợ do dịch bệnh Covid-19.

Để triển khai hiệu quả các phần mềm này, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố dự thảo báo cáo Ban Cán sự đảng UBND Thành phố trình Thường trực Thành ủy xin ý kiến chỉ đạo về việc triển khai hệ thống 4 phần mềm; xây dựng kịch bản tối ưu, lộ trình thích ứng đưa vào ứng dụng ngay, đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay và việc triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Công an Thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết về việc triển khai công tác cấp giấy đi đường bằng ứng dụng phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND Thành phố; tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng Bộ tiêu chí “vùng đỏ”, “vùng vàng”, “vùng xanh”...

Các sở, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ liên quan, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố trong việc triển khai xây dựng kế hoạch ứng dụng phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay và lâu dài, cũng như việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư