Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 28 tháng 05 năm 2024,
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Biến khó khăn, thách thức thành cơ hội mới, đưa Vùng Tây Nguyên phát triển đột phá
Hà Nguyễn - 20/11/2022 08:38
 
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ tin tưởng rằng, Vùng Tây Nguyên sẽ “Phát triển Xanh - Hài hòa - Bền vững”, người dân được hạnh phúc với một cuộc sống tốt đẹp hơn.
TIN LIÊN QUAN

Sáng 20/11, Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư vùng đã diễn ra tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã khẳng định, tư tưởng chỉ đạo và nội dung Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 152/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ đã đưa ra nhiều quan điểm định hướng mới, có tính đột phá trong phát triển của Vùng Tây Nguyên, gắn với một số chủ trương lớn về xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, đặc thù.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thăm gian hàng trưng bày sản phẩm chủ lực Vùng Tây Nguyên tại Triển lãm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nghị quyết 23-NQ/TW đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, đưa Tây Nguyên trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; giàu bản sắc văn hoá dân tộc, điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế; phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hình thành một số sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn có thương hiệu quốc tế gắn với các trung tâm chế biến.

Cùng với đó, cơ bản hình thành hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng số; hệ thống thiết chế văn hoá được nâng cấp; giải quyết căn bản vấn đề đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện...

Trong khi đó, tầm nhìn đến năm 2045, Tây Nguyên trở thành vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn; một số tỉnh trong vùng thuộc nhóm phát triển khá của cả nước; hệ sinh thái rừng được bảo tồn và phát triển; hình thành một số khu du lịch chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước...

Khi ấy, Tây Nguyên sẽ hình thành được các vùng sản xuất lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa và trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng được phát triển hiện đại, đồng bộ. Phát triển hài hoà giữa kinh tế với văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường và quốc phòng, an ninh; người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc...

.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chính thức công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW (Ảnh: VGP)

Chính thức công bố nội dung Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chương trình hành động của Chính phủ đã bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chương trình hành động đã đặt ra 20 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội và môi trường phấn đấu đạt đến năm 2030. Trong đó, có một số chỉ tiêu quan trọng, như: tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 7-7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 130 triệu đồng/năm; Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân 1-1,5%/năm, 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng trên 47%.

Theo đó, để đưa Nghị quyết 23-NQ/TW vào cuộc sống, để hiện thực hóa được các mục tiêu nói trên, Chương trình hành động của Chính phủ đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đó là, quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 23; phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững; phát triển văn hoá - xã hội và nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Cùng với đó, là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, du lịch đặc sắc; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách liên kết vùng; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; và tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ngoài ra, Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 23 nhiệm vụ cụ thể và 09 dự án đầu tư và hạ tầng giao thông kết nối và phân công cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, có lộ trình thời gian cụ thể.

“Đây là căn cứ để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh thuộc Vùng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng bộ, cơ quan và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu đạt được cao nhất các mục tiêu đã đề ra”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Người dân Vùng Tây Nguyên sẽ được hạnh phúc, với một cuộc sống tốt đẹp hơn

Theo Bộ trưởng, Chương trình hành động của Chính phủ thể hiện định hướng chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng các tỉnh Vùng Tây Nguyên; đồng thời xác định rõ vai trò, nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong Vùng Tây Nguyên, Vùng Đông Nam Bộ và khu vực Duyên hải Trung Bộ tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách có tính đột phá; hoàn thiện thể chế, cơ chế tổ chức điều phối, liên kết phát triển vùng, tiểu vùng…

Cùng với đó, là điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, đặc thù về phát triển Vùng Tây Nguyên; huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng đảm bảo xây dựng và phát triển Vùng Tây Nguyên hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn chặt với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Một lần nữa nhấn mạnh những quan điểm định hướng mới, có tính đột phá trong phát triển của Vùng Tây Nguyên của Nghị quyết 23-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong Vùng, chúng ta có thể biến khó khăn, thách thức thành cơ hội mới, biến những tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển để Vùng Tây Nguyên thực sự phát triển đột phá, đón nhận làn sóng đầu tư mới.

“Vùng Tây Nguyên sẽ đạt được mục tiêu Phát triển Xanh - Hài hòa - Bền vững và người dân được hạnh phúc với một cuộc sống tốt đẹp hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư