Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn đại biểu nhiều vấn đề nóng lĩnh vực đầu tư
Mạnh Bôn - 15/06/2017 17:04
 
Phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 37 đại biểu Quốc hội đăng đàn, 19 đại biểu tranh luận trực tiếp.
TIN LIÊN QUAN
.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn của đại biểu về các vấn đề nóng, như việc phân bổ vốn đầu tư trung hạn, tiến độ giải ngân vốn, các quy định, thủ tục đầu tư.

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư rất rộng, liên quan tới nhiều bộ, ngành và địa phương, các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, tranh luận sôi nổi để làm rõ vấn đề.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, Bộ trưởng mới nhận nhiệm vụ hơn một năm, nhưng đã nắm tình hình, thực trạng và những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư quản lý. Bộ trưởng đã nghiêm túc làm rõ trách nhiệm và những tồn tại hạn chế thuộc lĩnh vực phụ trách. Có 19 đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận, làm rõ các vấn đề chất vấn.

Thời gian qua Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực triển khai Luật Đầu tư công, việc lập, phân bổ vốn đầu tư công đã từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo chặt chẽ, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần tăng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cả về số dự án, số vốn đăng ký và số vốn giải ngân. Tăng tổng đầu tư vốn toàn xã hội, thay đổi cơ cấu vốn đầu tư theo hướng giảm tỷ trọng đầu tư từ ngân sách nhà nước…

Các đại biểu đã chất vấn, tranh luận về các vấn đề nóng, như việc phân bổ vốn đầu tư trung hạn, tiến độ giải ngân vốn, các quy định, thủ tục đầu tư... Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, các bộ trưởng có liên quan tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra.

Trong đó, nhấn mạnh tới thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, rà soát các quy định về đầu tư công để kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đầu tư công theo hướng bảo đảm đơn giản hóa các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư công, tránh chồng chéo, mâu thuẫn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng cường trách nhiệm các cấp trong quản lý đầu tư công. Tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung bố trí đủ vốn cho từng dự án cụ thể theo thứ tự ưu tiên đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, tránh tình trạng kéo dài, đội vốn đầu tư, thất thoát và lãng phí.

Trong năm 2017, cần ban hành các giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Xây dựng kế hoạch cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, có chính sách đẩy mạnh đầu tư cho vùng kinh tế khó khăn, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng chịu nhiều thiệt hại do biến đổi khí hậu và ưu tiên nguồn vốn để thực hiện các chính sách hỗ trợ người có công.

Tiếp tục thực hiện mở rộng các hình thức đầu tư để huy động vốn từ khu vực tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, vốn trái phiếu chính phủ, các chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thiện khung pháp lý cho việc phát triển thị trường vốn, hoạt động mua bán nợ với sự tham gia của cả khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đánh giá toàn diện về thu hút đầu tư nước ngoài để vừa huy động được nguồn vốn, vừa khuyến khích chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất, tính cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời giảm thiểu những mặt trái của việc đầu tư nước ngoài tác động đến kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương trong việc phân bổ và giải ngân các nguồn vốn đầu tư. Thực hiện tốt việc điều hòa tổng nguồn vốn đầu tư, tránh tình trạng nơi thiếu vốn, nơi không giải ngân được. Có cơ chế xử lý cắt giảm vốn đầu tư đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, hiệu quả thấp để chuyển sang công trình hoặc các dự án ở địa phương thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đầu tư công. Trong đó đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các vùng ảnh hưởng của dự án. Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật, gây lãng phí, thất thoát trong đầu tư công. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư đối với các công trình, dự án trọng điểm quốc gia theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư