Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 10 năm 2023, 16:22:16
Cá nhân Lê Thị Mùa thông báo đăng ký mua cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên
Đ.T - 11/12/2015 17:25
 
Cá nhân Lê Thị Mùa thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của CTCP Du lịch Kim Liên như sau.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

1. Họ và tên: LÊ THỊ MÙA

2. Ngày sinh: 28/02/1984

3. Số chứng minh thư nhân dân: 013395637 cấp ngày 22/03/2011 tại Hà Nội

4. Địa chỉ: P6-B1 TTCty XD1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

5. Điện thoại:

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Không có

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phần; tương đương tỷ lệ: 0%

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: 0 cổ phần; tương đương tỷ lệ: 0%

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 3.647.433 cổ phần; tương đương tỷ lệ: 52,43%

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: 0 cổ phần; tương đương tỷ lệ: 0%

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 3.647.433 cổ phần; tương đương tỷ lệ: 52,43%

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: 0 cổ phần; tương đương tỷ lệ: 0%

VII. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn tự có

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu:

Đầu tư tài chính, phát triển kinh doanh

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015
Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua

LÊ THỊ MÙA

Công ty Hoàng Thành thông báo đăng ký mua cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên
CTCP Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của CTCP Du lịch Kim Liên như sau.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư