Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 12 năm 2023, 08:48:20
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 27/9/2023
Như Loan - 27/09/2023 10:52
 
AIA Việt Nam cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị ngày 27/9/2023.

Giá đơn vị quỹ và Quỹ liên kết đơn vị được áp dụng cho dòng sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị, gồm sản phẩm bảo hiểm InvestA - Bảo hiểm liên kết đơn vị, OptimA - Bảo hiểm liên kết đơn vị cho doanh nghiệp và sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị Bước đến tương lai.

Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 13/9/2023
AIA Việt Nam cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị ngày 7/9/2023.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư