Chính phủ họp với các địa phương, chuẩn bị cho năm bứt phá 2019
Hôm nay, 28/12, Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương sẽ chính thức khai mạc. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị là thảo luận các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, chuẩn bị cho năm bứt phá 2019.

Kinh tế 2018 tăng trưởng cao, tạo đà cho năm 2019

Ngay trước Hội nghị sáng nay, hôm qua (27/12), Chính phủ đã họp phiên thường kỳ Chính phủ tháng 12/2018. Tại phiên họp Thủ tướng Chính phủ đã vui mừng cho biết, tăng trưởng GDP năm 2018 của cả nước đạt 7,08%, cao nhất trong vòng 10 năm qua và vượt qua mọi dự báo.

.
.

Trong bản báo cáo tại Hội nghị hôm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã nhấn mạnh năm 2018, “kết quả nổi bật lạ GDP đạt mức tăng trưởng ấn tượng, cả năm ước đạt 7,08%, mức cao nhất 10 năm kể từ khủng hoảng kinh tế năm 2008”.

“Kết quả này khẳng định tính hiệu quả và kịp thời của các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự hưởng ứng, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, nhân dân và doanh nghiệp”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì mặc dù còn những hạn chế, khó khăn và trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động; với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu được Quốc giao (trong đó có 09 chỉ tiêu vượt và 03 chỉ tiêu đạt kế hoạch), khẳng định vai trò là năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Ngoài tăng trưởng GDP, thì năm 2018 còn ghi nhận kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước cả năm tăng 3,54%.

“Đây là năm thứ 3 liên tiếp kiểm soát lạm phát được dưới 4%”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.

Hơn thế nữa, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, nền kinh tế đã có ghi nhận sự chuyển biến khá rõ nét, thực chất hơn trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khắc phục một số tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, bền vững hơn.

Tất cả các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá toàn diện với nhiều nhân tố mới, động lực mới; trong đó khu vực công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng, đặc biệt ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng cao (12,98%). Xuất, nhập khẩu tăng trưởng tích cực, vượt mục tiêu đề ra. Xuất siêu lập kỷ lục, cả năm khoảng 7,2 tỷ USD, gấp gần 2,5 lần số xuất siêu 2,92 tỷ USD năm 2017 và cao nhất trong 10 năm qua…

Chưa kể, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm nay, thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Mặt bằng lãi suất ổn định, chất lượng tín dụng được cải thiện, thanh khoản và an toàn hệ thống được đảm bảo, duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, đáp ứng được yêu cầu về vốn của nền kinh tế, nhất là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ưu tiên; dự kiến nợ công giảm từ 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống còn khoảng 61,4% GDP năm 2018. Tỷ giá, thị trường ngoại tệ ổn định, dự trữ ngoại hối tăng…

Chuẩn bị cho năm bứt phá 2019

Tốc độ tăng trưởng cao của năm 2018, các chỉ số kinh tế vĩ mô đều đạt và vượt mục tiêu đề ra chính là nền tảng quan trọng để năm 2019, nền kinh tế tiếp tục về đích.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, năm 2019, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,6 - 6,8%, lạm phát khoảng 4%, tăng trưởng xuất khẩu 7-8%... Đây là mục tiêu khá thách thức trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, nhất là phải tăng trưởng trên nền tảng tăng trưởng cao của năm 2018.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, triển khai nhiệm vụ năm 2019 phải bằng tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hành động, phục vụ nhân dân, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ và tạo sức lan tỏa về khát vọng Việt Nam hùng cường. 

Chính phủ cũng đã xác định các nhóm giải pháp lớn cho năm 2019 là tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Các nhiệm vụ, giải pháp lớn này sẽ được tập trung thảo luận tại hội nghị ngày hôm nay, hội nghị có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc chuẩn bị cho năm 2019.

Thực tế, thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục chủ trì các phiên họp để thảo luận về các giải pháp điều hành năm 2019. Thủ tướng đã nhiều lần khẳng định tinh thần “bứt phá” trong năm 2019 - năm có vai trò bản lề, nước rút cho việc thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và cả Chiến lược 10 năm 2011-2020.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đã được Đảng và Quốc hội thông qua, các bộ, ngành và địa phương cần hết sức nỗ lực, nghiêm túc, quyết liệt, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tập trung vào những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ tại Nghị Quyết 01/NQ-CP năm 2019, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của nền kinh tế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và 5 năm 2016-2020 đã đề ra.

Hà Nguyễn

Tag:
Bình luận của bạn về bài viết...