Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2022, 18:15:37
Chính phủ muốn thí điểm đấu giá biển số ô tô, khởi điểm 40 triệu đồng ở Vùng 1
Nguyễn Lê - 09/09/2022 16:17
 
Mức giá khởi điểm ở Vùng 1, gồm Hà Nội, TP.HCM được dự kiến là 40 triệu đồng.
TIN LIÊN QUAN
.
Ảnh minh hoạ.

Chính phủ vừa có tờ trình đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Việc này, theo Chính phủ là để đáp ứng nhu cầu quản lý thực tế của cơ quan quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu của người dân và xã hội.

Cụ thể là đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc lựa chọn, sử dụng “biển số đẹp” theo quan niệm của từng người sử dụng. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong việc cấp và sử dụng biển số xe, đăng ký xe; ngăn ngừa hành vi trục lợi từ việc cấp quyền sử dụng biển số ô tô.

Sự cần thiết của đề xuất còn ở mục đích  xác lập quyền sử dụng của biển số ô tô; tạo sự bình đẳng, công khai, minh bạch trong cấp và sử dụng biển số ô tô. Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá biển số ô tô; đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký, cấp biển số phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Theo tờ trình, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký, nhưng được dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm (tuỳ thuộc vào đặc điểm tình hình của mỗi địa phương để địa phương quy định thời gian đấu giá).

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu giá của tất cả các địa phương ừên toàn quốc để tham gia đấu giá.

Không đưa ra đấu giá đối với biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách nhà nước, xe của Quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, xe của doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế, xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc té và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Chính phủ cũng đề xuất quy định giá khởi điểm của từng biển số đưa ra đấu giá, theo đó xác định công thức tính chung, áp dụng thống nhất, minh bạch trong tất cả trường hợp đấu giá, giá khởi điểm là mức giá thấp nhất, phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, Vùng 1 (gồm Hà Nội, TP.HCM): 40 triệu đồng. Vùng 2 (gồm các địa phương còn lại) là 20 triệu đồng.

Tờ trình cũng nêu rõ, trường hợp khi hết thời hạn đãng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia cuộc đấu giá, một người trả giá, chấp nhận giá ít nhất bằng giá khởi điểm khi đấu giá lần đầu thì biển sổ được bán cho người đó.

Người trúng đấu giá được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá biển số ô tô; được gắn vào phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức; khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác. Không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá phải thực hiện việc đãng ký biển số đó gắn với phương tiện, nếu không đăng ký xe thì sẽ bị thu hồi.

Người trúng đấu giá biển số ô tô được quyền chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển số trúng đấu giá như quy định hiện hành (biển số theo xe) nhưng người được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển số trúng đấu giá không được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác hoặc chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá cho người khác.

Đề xuất của Chính phủ đã được Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trong phiên họp ngày 9/9/2022.

Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô
Bộ Công an sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để gửi cho Bộ Tư pháp và phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư