Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 01 năm 2021, 13:35:51
Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương, bàn giải pháp ứng phó Covid-19
Kỳ Thành - 24/03/2020 07:49
 
Chính phủ sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ngay cuối tháng 3/2020.
Ảnh minh họa: Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 12/2019
Ảnh minh họa: Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 12/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trước tác động của dịch Covid-19 (Hội nghị) vào cuối tháng 3/2020.

Hội nghị sẽ thảo luận 3 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và nhóm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung về nhóm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 24/3/2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung về nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tổng hợp báo cáo, đề xuất của các Bộ, cơ quan, hoàn thiện các nội dung, tài liệu phục vụ hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan đề xuất thành phần Hội nghị; xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết điều hành Hội nghị; báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung trên trước ngày 26/3/2020.

Kích cầu đầu tư công: Thúc dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn
Kích cầu đầu tư công lành mạnh thời kỳ “hậu dịch” là giải pháp quan trọng để tăng năng lực cho nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư