Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tư pháp giảm xuống còn 25 đơn vị
Kỳ Thành - 30/11/2022 08:07
 
So với hiện tại, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tư pháp sẽ giảm 2 đơn vị, xuống còn 25 đơn vị, trong đó nhiều đơn vị cũng được sắp xếp lại.
Trụ sở Bộ Tư pháp.
Trụ sở Bộ Tư pháp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Xây dựng và thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bồi thường nhà nước, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, công tác pháp chế; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Nghị định nêu rõ, Bộ Tư pháp thực hiện 38 nhiệm vụ và quyền hạn.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tư pháp sẽ có cơ cấu mới gồm 25 đơn vị:

1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

2. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

3. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

4. Vụ Pháp luật quốc tế.

5. Vụ Tổ chức cán bộ.

6. Vụ Hợp tác quốc tế.

7. Vụ Con nuôi.

8. Thanh tra Bộ.

9. Văn phòng Bộ.

10. Tổng cục Thi hành án dân sự.

11. Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

12. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

13. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

14. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

15. Cục Trợ giúp pháp lý.

16. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

17. Cục Bồi thường nhà nước.

18. Cục Bổ trợ tư pháp.

19. Cục Kế hoạch - Tài chính.

20. Cục Công nghệ thông tin.

21. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

22. Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý.

23. Học viện Tư pháp.

24. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

25. Báo Pháp luật Việt Nam.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 20 là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 21 đến khoản 25 là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc bộ.

Như vậy, so với cơ cấu tổ chức cũ được quy định tại Nghị định số 96/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tư pháp có một số thay đổi, giảm 2 đơn vị.

Cụ thể, không còn Vụ Thi đua - Khen thưởng và Cục Công tác phía Nam. Cục Con nuôi trước đây được tổ chức lại thành Vụ Con nuôi. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trước đây được nâng thành Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. Viện Khoa học pháp lý được đổi tên thành Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý.

Cũng theo Nghị định 98/2022/NĐ-CP, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật có 4 phòng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính có 3 phòng, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế có 4 phòng, Vụ Pháp luật quốc tế có 4 phòng, Vụ Tổ chức cán bộ có 5 phòng, Vụ Hợp tác quốc tế có 3 phòng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự và ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Dịch vụ tư pháp công trực tuyến sẽ được thí điểm trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Ngày 26/9, Tòa án Nhân dân Tối cao công bố quyết định triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư