Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 08:49:17
Cơ quan nào phụ trách việc khắc phục sự cố hóa chất độc hại trên biển?
Như Chính - 08/07/2016 13:33
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là cơ quan đầu mối quốc gia về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối quốc gia để triển khai các hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao hàng năm để hoàn thành các nhiệm vụ, dự án theo Quyết định số 1864/QĐ-TTg ngày 21/10/2011 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Philippines trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2011 - 2015.

Chủ tịch Formosa Hà Tĩnh gửi thư cho nhân viên về nguyên nhân cá chết
Chủ tịch HĐQT Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), ông Trần Nguyên Thành đã gửi thư tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty xung quanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư