Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai chào bán cổ phiếu
ĐT - 14/03/2019 15:11
 
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai thông báo chào bán cổ phiếu. Cụ thể như sau.
TIN LIÊN QUAN

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI

Website: www.chatdotdongnai.com

Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 84.(0251) 3819431       

Số Fax: 84.(0251) 3822014   

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2019

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

2. Mã cổ phiếu:  BMF     *Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông       * Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.079.800  cổ phiếu

4. Khối lượng vốn cần huy động: 41.596.000.000 đồng

5. Mục đích huy động vốn: Đầu tư cửa hàng xăng dầu và Bổ sung vốn lưu động

6. Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phần

7. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 10/04/2019)

8. Tỷ lệ thực hiện quyền:1:1 (sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)

9. Thời gian, địa điểm và thủ tục đăng ký thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 19/04/2019 đến ngày 06/05/2019           

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 19/04/2019 đến ngày 08/05/2019      

- Thủ tục và địa điểm thực hiện:

Đối với cổ đông đã lưu ký: thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại các TVLK nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký: thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả (theo mục 11)

10. Địa điểm cung cấp bản cáo bạch từ ngày 13/03/2019:  Trụ sở Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (địa chỉ nêu trên)

11.  Ngân hàng mở Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

Số hiệu tài khoản: 113002672944 (VND)  

Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

NGUYỄN VÕ TRƯỜNG SƠN

(đã ký)   

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư