Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Cử tri nhận xét còn có đại biểu Quốc hội phát biểu chưa cô đọng, chưa đúng mực
An Nguyên - 21/09/2020 07:22
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến, kiến nghị đó của cử tri trong phát biểu, thảo luận tại nghị trường.
.
Một phiên họp toàn thể của Quốc hội khoá XIV.

Trước kỳ họp thứ 10, nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội phản ánh ý kiến cử tri của địa phương mình cho rằng: trong quá trình thảo luận tại kỳ họp, vẫn còn tình trạng đại biểu phát biểu chưa đúng mực, thiếu tính xây dựng, thiếu thận trọng..

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, khai mạc vào ngày 20/10/2020, dự kiến bế mạc vào ngày 17/11/2020.

Kỳ họp này vẫn được tiến hành theo 2 đợt. Đợt một họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20/10 đến sáng ngày 27/10/2020). Đại biểu Quốc hội ở địa phương nào sẽ tham dự ở điểm cầu tại địa phương đó. Đại biểu Quốc hội công tác tại các cơ quan Trung ương tham dự tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Đợt hai họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 2/11 đến ngày 17/11/2020).

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10. Trong đó, đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung 2 dự án trình Quốc hội cho ý kiến: dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Công tác nhân sự của kỳ họp sẽ được tiến hành tại đợt họp trực tiếp.

Theo đó, chiều 2/11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Quy trình sau đó lần lượt là thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc bãi nhiệm ông Quốc. Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín, công bố kết quả thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc.

Ông Phạm Phú Quốc bị bãi nhiệm với lý do có thêm một quốc tịch khác, nhưng không báo cáo tổ chức. Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thì ông Quốc đã không trung thực, vi phạm Luật Quốc tịch Việt Nam.

Nội dung miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh để nhận nhiệm vụ mới, như thông tin tại phiên họp thứ 48 của Ủy ban Quốc hội chưa được nêu cụ thể tại chương trình dự kiến của kỳ họp.

Ngoài việc bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc, chương trình kỳ họp dự kiến có bố trí thời gian xen kẽ cho công tác nhân sự với chú thích (nếu có) vào chiều ngày 11/11/2020 và sáng 12/11/2020.

Công văn mời các vị đại biểu Quốc hội về tham dự kỳ họp của Tổng thư ký Quốc hội có đoạn: trong thời gian qua, nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội phản ánh ý kiến cử tri của địa phương mình cho rằng: trong quá trình thảo luận tại kỳ họp, vẫn còn tình trạng đại biểu phát biểu chưa cô đọng, súc tích, còn trùng lặp, chưa đúng mực, thiếu tính xây dựng, thiếu thận trọng khi nêu vấn đề nhạy cảm...

Cử tri đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, chú trọng hơn việc nghiên cứu kỹ tài liệu, nắm bắt tình hình thực tế để nâng cao chất lượng nội dung phát biểu, tập trung phân tích, đánh giá, kiến nghị các giải pháp thiết thực vì quyền lợi của Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phiên họp...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tại kỳ họp thứ 10
Lý do trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh chưa được tiết lộ.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư