Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 06 năm 2024,
Đã huy động hơn 100.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Chí Tín - 01/06/2017 21:04
 
Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 103.396,7 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Huy động trái phiếu Chính phủ diễn ra khá thường xuyên tại HNX
Huy động trái phiếu Chính phủ diễn ra khá thường xuyên tại HNX

Trong phiên giao dịch gần đây nhất, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng), 7 năm (2.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.404 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,95-5,60%/năm.

Kết quả huy động được 1.343 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,05%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.219 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,25-5,80%/năm.

Kết quả huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,34%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, tuy nhiên không có thành viên tham gia.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.701 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,80-6,40%/năm.

Kết quả huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5,91%/năm, thấp hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/5/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 300 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.161 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,39-7,20%/năm.

Kết quả huy động được 950 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 6,64%/năm, thấp hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/5/2017).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ là 750 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Đã huy động hơn 86 nghìn tỷ đồng trái phiếu Kho bạc
Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công hơn 86.438 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu tại Sở giao dịch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư