Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 10 tháng 12 năm 2023, 23:14:46
Đà Nẵng đã bán hết căn hộ chung cư và nhà ở xã hội
Hoàng Anh - 14/03/2019 14:19
 
Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết, căn hộ chung cư và nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đã được bán hết.

Trả lời nhiều kiến nghị của công dân liên quan đến việc mua căn hộ chung cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng thành phố cho biết, hiện nay, các căn hộ chung cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đều đã bán hết. Khi dự án đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, Sở Xây dựng sẽ thông báo công khai và đăng tải thông tin cụ thể trên phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, đối tượng, điều kiện được mua nhà ở xã hội thực hiện theo Điều 49, Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014; Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 12-11-2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội; nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội và hợp đồng mua bán nhà ở xã hội được thực hiện theo đúng nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Căn hộ chung cư và nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được bán hết.
Căn hộ chung cư và nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được bán hết.

Ngoài ra, người mua, thuê mua nhà ở xã hội cần tuân thủ quy định về việc mua bán, chuyển nhượng căn hộ chung cư quy định tại Điều 19, Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.

Cụ thể, người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp (trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua.

Chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.  Kể từ thời điểm người mua, thuê mua nhà ở xã hội được phép bán nhà ở xã hội cho các đối tượng có nhu cầu thì ngoài các khoản phải nộp khi thực hiện bán nhà ở theo quy định của pháp luật, bên bán căn hộ nhà chung cư phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó; trường hợp bán nhà ở xã hội thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất, tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm bán nhà ở.

Trong thời hạn chưa đủ 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư) hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách) hoặc bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở, với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đà Nẵng: Chi trên 3.000 tỷ đồng xử lý nước thải và chống ngập lụt
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch xử lí thoát nước và chống ngập trên địa bàn TP năm 2019 với khoản tiền chi dự kiến 3.300 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư