Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 02 năm 2023, 05:11:07
Đà Nẵng: Ông Lê Trung Chinh làm Trưởng Ban chỉ đạo phục hồi kinh tế
Hà Minh - 29/10/2021 15:13
 
Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch phục hồi kinh tế theo 3 giai đoạn sau khi kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 từ đầu tháng 10/2021 theo các mức: thấp, trung bình và cao.

UBND Thành phố Đà Nẵng vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Theo Quyết định, Trưởng ban là Chủ tịch UBND Thành phố Lê Trung Chinh, 4 Phó Chủ tịch UBND Thành phố là phó trưởng ban, bao gồm: Ông Hồ Kỳ Minh, ông Lê Quang Nam, ông Trần Phước Sơn, và Ngô Thị Kim Yến và thành viên là giám đốc các sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố.

Nhiệm vụ của ban chỉ đạo nhằm xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án, kịch bản kịp thời đề xuất hướng giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND thành phố trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tham mưu đề xuất UBND Thành phố và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó, Đà Nẵng đã xây dựng 03 kịch bản tăng trưởng cho năm 2022 ở 03 cấp độ thấp, trung bình và cao, trong đó: khu vực Công nghiệp - Xây dựng có tốc độ phục hồi và tăng nhanh hơn khu vực Dịch vụ; khu vực Nông, Lâm, Thủy sản cơ bản duy trì như những năm trước. Cụ thể:

Đối với kịch bản thấp: tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 4,47% so với năm 2021, trong đó các khu vực Nông, Lâm, Thủy sản; Công nghiệp - Xây dựng; Dịch vụ có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 1,85%, 5,4% và 3,87%.

Đối với kịch bản trung bình: tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 5,75% so với năm 2021, trong đó các khu vực Nông, Lâm, Thủy sản; Công nghiệp - Xây dựng; Dịch vụ có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 2,5%; 6,8% và 5,4%. 

Đối với kịch bản Cao: tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 7,01% so với năm 2021, trong đó các khu vực Nông, Lâm, Thủy sản; Công nghiệp - Xây dựng; Dịch vụ có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 3,01%, 8,40% và 6,63%.

Các kịch bản tăng trưởng dựa trên tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 đạt trên 95% vào cuối tháng 9/2021, 100% mũi 1 và 22,1% mũi 2 vào cuối tháng 10/2021; khả năng kiểm soát dịch bệnh ở cấp độ 1 (trạng thái bình thường mới) thì khả năng thành phố sẽ đạt được các chỉ tiêu năm 2022 theo kịch bản Trung bình. Trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế quốc tế sớm phục hồi trở lại thì các ngành kinh tế cấp 1 chiếm tỷ trọng cao trong GRDP của Thành phố như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Xây dựng; Vận tải kho bãi; Dịch vụ lưu trú và ăn uống… sẽ được phục hồi nhanh, trở lại mức tương đương hoặc cao hơn năm 2019 thì khả năng Thành phố sẽ đạt được tăng trưởng ở mức kịch bản Cao.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư