Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
EC điều tra rà soát gia hạn tự vệ thép nhập từ Việt Nam
Thế Hoàng - 13/03/2021 09:09
 
Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, kết luận điều tra rà soát để gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép nhập khẩu dự kiến được ban hành muộn nhất vào ngày 3/6/2021
Kết luận điều tra rà soát dự kiến được ban hành muộn nhất vào ngày 3
Kết luận điều tra rà soát dự kiến được EC  ban hành muộn nhất vào ngày 30/6/2021.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) thông tin, cơ quan này vừa  nhận được thông tin về việc Ủy ban Châu Âu (EC) thông báo khởi xướng điều tra rà soát cuối kỳ để gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép nhập khẩu (Thông báo 2021/C 66/14) trên cơ sở yêu cầu của một số nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU).

Trước đó, 1/2/2019, EC đã ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với 26/28 nhóm sản phẩm thép bị điều tra trong 3 năm, kết thúc vào ngày 31 tháng 6 năm 2021. 

EC cho biết, một số thành viên EU đã cung cấp đủ thông tin, bằng chứng có cơ sở về sự cần thiết phải gia hạn biện pháp tự vệ để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất EU và việc các nhà sản xuất EU đang điều chỉnh, do đó, theo quy định pháp luật của EU, EC khởi xướng điều tra rà soát cuối kỳ để xem xét gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ và thời gian gia hạn (nếu có).

Việc rà soát bao gồm:  đánh giá sự cần thiết tiếp tục áp dụng biện pháp tự vệ để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng;  xem xét, đánh giá hoạt động của ngành sản xuất trong nước;  việc gia hạn biện pháp có tác động tới lợi ích công chúng EU không.

EC cho biết sẽ gửi bản câu hỏi điều tra tới các nhà sản xuất thép EU để thu thập thông tin. Ngoài ra, EC cho phép các bên liên quan gửi ý kiến bình luận, thông tin bằng chứng bằng văn bản tới EC trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố Thông báo khởi xướng trên Công báo EU. Cũng trong thời hạn này, các bên liên quan có thể gửi yêu cầu tham vấn bằng văn bản tới EC.

Ngoài ra EC cũng cho phép các bên liên quan bình luận về thông tin mà các bên liên quan khác đệ trình trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày các bên liên quan đệ trình lập luận và các nhà sản xuất EU gửi bản trả lời câu hỏi điều tra trên website nêu trên.

Kết luận điều tra rà soát dự kiến được ban hành muộn nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Hiện nay, trong số các sản phẩm thép của Việt Nam xuất khẩu sang EU, có 4 nhóm sản phẩm đang bị áp dụng biện pháp tự vệ dưới hình thức hạn ngạch thuế quan bao gồm: nhóm 2 (thép tấm cán nguội), nhóm 5 (thép mạ, phủ, tráng), nhóm 9 (thép tấm không gỉ), nhóm 24 (ống thép đúc). Cụ thể:

Nhóm sản phẩm

Hạn ngạch thuế quan toàn cầu (tấn)

Xuất khẩu của Việt Nam năm 2020

Quý 1/2021

Quý 2/2021

Lượng (Tấn)

Giá trị (Triệu Euro)

Nhóm 2 (thép tấm cán nguội)

252.391,11

255.195,45

331.860,5

182,6

Nhóm 5 (thép mạ, phủ, tráng)

37.843,96

37.264,44

128.259,20

97,3

Nhóm 24 (ống thép đúc)

35.461,44

35.855,45

111.433,4

220,8

Nhóm 9 (thép tấm không gỉ)

46.526,20

47.043,16

68

0,137

Để ứng phó kịp thời và hiệu quả vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu liên quan xem xét gửi ý kiến bình luận về vụ việc/ yêu cầu tham vấn tới EC theo đúng thể thức và thời gian quy định. Theo dõi thông tin vụ việc, gửi ý kiến bình luận đối với ý kiến của các bên liên quan khác trong trường hợp cần thiết. Hợp tác toàn diện với Cơ quan điều tra trong suốt quá trình vụ việc diễn ra; Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các đối tác nhập khẩu của EU để có ý kiến với Chính phủ EU, yêu cầu xem xét nghiêm túc lợi ích kinh tế xã hội và lợi ích công chúng.

Cơ quan này cũng lưu ý, bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ, cung cấp thông tin không trung thực có thể dẫn tới việc EC sử dụng các chứng cứ sẵn có.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư