Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 01 năm 2023, 14:16:54
Giám sát việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ của người ứng cử ĐBQH
Nguyễn Lê - 08/03/2021 09:48
 
Theo tiến độ, 17h ngày 14/3/2021 sẽ kết thúc xem xét việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.
.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện ba đợt giám sát về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân khoá mới (Trong ảnh: tranh cổ động bầu cử nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Ảnh Quochoi.vn)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, nội dung giám sát, kiểm tra bao gồm việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử và các văn bản có liên quan, việc thực hiện các văn bản do các cấp ban hành để phục vụ bầu cử, việc lập và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử.

Ba việc lớn này gồm rất nhiều công việc cụ thể theo tiến độ, trong đó có tổ chức tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương, công bố danh sách những người ứng cử, tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cuộc bầu cử, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử và công bố kết quả bầu cử.

Về hình thức, bên cạnh nghe Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo việc chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại các phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử tại các địa phương.

Các Đoàn giám sát, kiểm tra các địa phương do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Trưởng đoàn, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lắp. Dự kiến chia thành ba đợt, mỗi đoàn đi giám sát tại 2 hoặc 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Giám sát Đợt 1 được dự kiến từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2021. Nội dung giám sát gồm: việc thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, huyện, xã; việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã (đối với các địa phương đã tiến hành thành lập Ban bầu cử); về kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đợt 1 còn có nội dung giám sát về tình hình triển khai giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ của người ứng cử (người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử); việc triển khai công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế (nhất là các phương án phòng, chống dịch Covid-19) trong cuộc bầu cử ở địa phương; công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử, nghe và cho ý kiến về những kiến nghị của các địa phương.

Theo kế hoạch, giám sát đợt 2 diễn ra từ ngày 01 tháng 4 đến 17 tháng 4 năm 2021.

Nội dung giám sát bao gồm: việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã; việc thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đợt này cũng giám sát vệc giải quyết các ý kiến của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ; việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; việc lập và niêm yết danh sách cử tri; việc chia khu vực bỏ phiếu; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người  ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Nội dung giám sát đợt 2 còn có công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế (nhất là các phương án phòng, chống dịch Covid-19) trong cuộc bầu cử; những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương.

Giám sát đợt 3 được thực hiện từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm  2021.

Nội dung giám sát là việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử; việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đối  tượng giám sát đợt cuối còn có công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử; những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương.

Theo tiến độ, 17h ngày 14/3/2021 sẽ kết thúc xem xét việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân khoá mới. Như đã nói trên, đây là nội dung giám sát của đợt đầu tiên, theo kế hoạch của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

[Infographic] 16 mốc thời gian quan trọng về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Theo Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG, có 16 mốc quan trọng về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư