Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 10 tháng 12 năm 2023, 04:24:10
GRDP Hà Nội tăng trưởng 6,08% trong 9 tháng đầu năm 2023
Hạnh Phúc - 29/09/2023 19:30
 
Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Thủ đô 9 tháng đầu năm 2023 tăng 6,08% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động thương mại toàn cầu suy giảm, các doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn về đầu ra, thị trường xuất khẩu bị hạn chế nhưng kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng khá, với xu hướng cải thiện qua từng quý.

Điều này cho thấy, diễn biến kinh tế đang từng bước phục hồi rõ nét hơn, chuyển biến theo đà tăng tiến sau mỗi quý và thể hiện sức vươn của TP. Hà Nội.

Khu vực dịch vụ 9 tháng năm nay tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 7,72%; quý 2 tăng 6,57%; quý 3 tăng 7,34%), đóng góp 4,73% vào mức tăng GRDP. 

Trong đó, một số ngành tăng trưởng khá, đóng góp cao vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế là: bán buôn, bán lẻ tăng 9,03%; tài chính - ngân hàng, bảo hiểm tăng 8,17%; vận tải, kho bãi tăng 8,78%; hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 20,52%; nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 12,14%.

Trong khi đó, ngành giáo dục và đào tạo tăng 6,66%; khoa học và công nghệ tăng 6,33%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 5,12%...

Khu vực công nghiệp và xây dựng 9 tháng năm 2023 tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 2,38%; quý 2 tăng 5,69%; quý 3 tăng 5,21%), đóng góp 0,96% vào mức tăng GRDP. 

Trong đó, ngành công nghiệp tăng 3,93% (ngành chế biến chế tạo tăng 3,55%; sản xuất phân phối điện tăng 7,92%; cung cấp nước và xử lý, nước thải tăng 7,15%). Ngành xây dựng tăng 5,75%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng qua tăng 2,5% so với cùng kỳ, đóng góp 0,05% vào mức tăng GRDP.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư