Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Hà Nội: Sớm đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) vào cuộc sống
Minh Hồng - 01/07/2024 15:15
 
Nửa cuối năm 2024, UBND TP. Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo chuẩn bị triển khai tổ chức thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi), sớm đưa Luật đi vào cuộc sống.

Sáng 1/7, tại Kỳ họp thứ 17 của HĐND TP. Hà Nội khoá XVI, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Minh Hải đã báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP. Hà Nội và tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. 

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội 6 tháng đầu năm thực hiện là 252.100 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán.

GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6%

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, Hà Nội triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen. 

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, với chủ đề xuyên suốt là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; 5 trọng tâm chỉ đạo điều hành thực hiện, 24 chỉ tiêu và 94 nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm và tiến độ hoàn thành của từng sở, ban, ngành và địa phương với quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ trên tinh thần 3 rõ (Rõ thẩm quyền, trách nhiệm; Rõ quy trình, thời gian, chất lượng, hiệu quả; Rõ kết quả kiểm tra, đôn đốc, khen thưởng hoặc xử lý người đứng đầu trong thực thi công vụ) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 24 ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, TP đã tập trung chỉ đạo thực hiện 3 nội dung công việc quan trọng: lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). 

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 80 ngày 24/5/2024 về 2 Quy hoạch; tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) và xem xét, cho ý kiến đối với 2 Quy hoạch vớiquyết tâm xây dựng phát triển Thủ đô với “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, tạo ra “cơ hội mới - giá trị mới” để phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh.

Cùng đó, đầu tư phát triển hạ tầng và phát triển đô thị được quan tâm đẩy mạnh. TP tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để đưa vào vận hành tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao), đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; dự án Đường Âu Cơ đoạn từ khách sạn Thắng Lợi - cầu Nhật Tân; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; hoàn thành Quy định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư,...

TP. Hà Nội đã đôn đốc tiến độ các dự án cấp nước sạch cho khu vực nông thôn; đến nay, tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung đạt trên 91%. Tiếp tục duy trì và vận hành hiệu quả các nhà máy xử lý nước thải đã được đã đưa vào hoạt động, và chuẩn bị đầu tư dự án các nhà máy xử lý nước thải: Kiến Hưng, Sơn Tây, Tây sông Nhuệ...

Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư. Với nhiều biện pháp được triển khai quyết liệt và phù hợp với thực tiễn của TP, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6%, cao hơn so với cùng kỳ (5,97%). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội ước 6 tháng thực hiện là 252.100 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ (thu nội địa là 237.747 tỷ đồng, chiếm 94,3%). 

Bên cạnh đó, Hà Nội tập trung triển khai tổng thể, toàn diện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đẩy mạnh phát triển dữ liệu, phát triển ứng dụng, các dịch vụ công trực tuyến gắn với đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính. 

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, Hà Nội đã ký ban hành 23 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính. Ban hành 15 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP. Hà Nội

6 tháng cuối năm GRDP phải tăng từ 6,9-7,9%

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 6,5-7,0%, 6 tháng cuối năm GRDP phải tăng từ 6,9-7,9%. Đây là những nhiệm vụ rất nặng nề Hà Nội cần tập trung phấn đấu hoàn thành với tinh thần khẩn trương và quyết tâm rất lớn. 

Theo đó, Hà Nội quyết liệt, tập trung thực hiện 11 nội dung nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 với các động lực tăng trưởng mới, kiểm soát lạm phát. Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiệu quả, thực chất, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các lĩnh vực mới nổi, mô hình kinh doanh mới. Xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, Hà Nội tập trung chỉ đạo chuẩn bị triển khai tổ chức thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) để sớm đưa Luật đi vào cuộc sống. UBND TP. Hà Nội sẽ ban hành quyết định hoặc trình HĐND TP. Hà Nội ban hành nghị quyết quy định phân cấp của từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, đầy đủ theo chuyên ngành và đồng bộ, đầy đủ cho cấp huyện, cho cấp xã theo quy định trong quý IV/2024; Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách cụ thể hóa Luật Thủ đô, các đề án thí điểm các cơ chế, chính sách liên kết vùng, tạo đột phá để tiếp tục phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng.

Đồng thời, thực hiện tổ chức công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Thủ đô, ban hành Chương trình phát triển đô thị để thực hiện Quy hoạch chung ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, đặc biệt chú trọng các giải pháp cụ thể và tiến độ thực hiện các quy hoạch, nhất là việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức làm căn cứ để thực hiện các danh mục công trình, dự án ưu tiên để kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước...

Hoàn thiện cơ chế, chính sách khai thác nguồn lực từ đất đai, các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, cơ chế chính sách về tài chính về đất đai; các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản; quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất. Quyết liệt giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Bên cạnh đó, Hà Nội phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị và bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông khung quan trọng, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; đưa vào vận hành khai thác đường sắt đô thị trên cao Nhổn - Ga Hà Nội và thiết lập đề án tổng thể đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Thủ đô. 

Cùng đó, phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa, các lĩnh vực xã hội: tập trung xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong đó có đội ngũ quản lý, trí thức, chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu, văn nghệ sĩ, nghệ nhân... trong nước và quốc tế tham gia các hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa để phát triển Thủ đô. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Và tiếp tục khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ TP khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030; công tác xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Kế hoạch tài chính, ngân sách năm 2025 và 3 năm 2025- 2027; Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và 5 năm 2026-2030 đảm bảo chất lượng.

Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 125.000 lao động trong 6 tháng
Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2024, toàn TP đã giải quyết việc làm cho 124.900 lao động, đạt 75,7% kế hoạch năm,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư