Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2021, 03:23:12
Hai kịch bản tăng trưởng kinh tế của Phú Yên
Hà Minh - 07/09/2020 09:35
 
Hai kịch bản nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế của Phú Yên được nhận định sẽ khó khăn hơn nhiều so với mục tiêu dự kiến ban đầu…

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2020 tỉnh Phú Yên theo 2 kịch bản tăng trưởng trong bối cảnh dịch Covid-19.

Kế hoạch nêu rõ, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang và sẽ có những tác động xấu đến nền kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng, việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế của tỉnh sẽ khó khăn hơn nhiều so với mục tiêu dự kiến ban đầu, nhất là đối với ngành dịch vụ, du lịch, xuất khẩu… Do đó, để thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tỉnh triển khai xây dựng các kịch bản tăng trưởng.

Thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên). Ảnh Hà Minh
Thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên). Ảnh Hà Minh

Theo đó, UBND tỉnh rà soát, tính toán dự ước năm 2020 tăng trưởng GRDP theo 2 kịch bản. Với kịch bản 1, nếu tỉnh giữ vững không có ca bệnh trên địa bàn, dự kiến tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt khoảng 4,1-4,5%. Kịch bản 2 là trường hợp tỉnh có ca mắc bệnh Covid-19, nền kinh tế của tỉnh sẽ chịu ảnh nhiều ảnh hưởng trên tất cả các lĩnh vực, đời sống nhân dân chịu nhiều tác động, phân bổ nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, vì vậy dự kiến tốc độ tăng trưởng khoảng 1,59-2,88%.

Để đảm bảo thực hiện đạt được mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản 1 đề ra, các ngành theo nhiệm vụ được giao phấn đấu tổng thu ngân sách đạt khoảng 8.000 tỷ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 20.500 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ dự ước đạt khoảng 33.943 tỷ đồng, đạt 94,3% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 179,9 triệu USD, trong tỉnh không để xuất hiện ca mắc bệnh covid.

Trường hợp bất khả kháng trên địa bàn tỉnh xuất hiện ca mắc bệnh covid-19 thì toàn bộ hệ thống chính trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện mạnh mẽ phương châm vừa chống dịch không để lây lan, vừa ổn định tâm lý người dân vừa phát triển kinh tế, cố gắng phấn đấu ổn định kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng 1,59-2,88% và các chỉ tiêu theo kịch bản 2.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổng hợp, theo dõi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và kịp thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát tham mưu điều chỉnh các chỉ tiêu khi Kế hoạch kịch bản tăng trưởng được ban hành; đề xuất các giải pháp đảm bảo thực hiện đúng kịch bản tăng trưởng đề ra; định kỳ hàng tháng, quý, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh.

Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương để đẩy nhanh công tác đền bù giả phóng mặt bằng tạo điều kiện để Nhà đầu tư, Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án theo kế hoạch phấn đấu đạt chỉ tiêu tổng vốn đầu tư 20.500 tỷ đồng theo kịch bản 1.

Bộ Chính trị chuẩn y ông Phạm Đại Dương làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
Ông Phạm Đại Dương, 46 tuổi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư