Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 06 năm 2024,
Hàng loạt sai phạm của Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế
Thanh Chung - 22/12/2022 08:10
 
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ ra hàng loạt sai phạm ở Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế và kiến nghị hình thức xử lý.
a
Trụ sở của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế. Ảnh: T.C

Theo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc chấp hành các quyết định của chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, rất nhiều sai phạm xảy ra ở công ty này thời điểm ông Trương Công Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Cụ thể, tại Dự án Nuôi trồng nông nghiệp sạch Lộc An: Ngày 21/10/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế có văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư số 560/CV-HWS gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Kế hoạch và Đầu tư với tổng mức 17,9 tỷ đồng.

Sau đó, Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế có Quyết định 37A/QĐ-CNH phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 15,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty không báo cáo hoặc cung cấp được các hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan để xác định thời điểm triển khai thực hiện dự án.

Qua thanh tra cho thấy, thực tế, dự án đã được triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày ban hành các văn bản nêu trên, đưa vào hoạt động trước tháng 3/2019.

Thời điểm đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (ông Trương Công Nam) ban hành chủ trương quyết định đầu tư là không đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Do đó, Dự án không thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; Dự án được đầu tư xây dựng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định,... Ngoài ra, việc thực hiện dự án này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu chứ không qua đấu thầu.

Về đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo nhà để xe và kho lưu trữ thuộc Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 13,5 tỷ đồng thuộc nguồn vốn Công ty.

Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đã chỉ định thầu Công ty Cổ phần Xây dự Kiến trúc Hạ tầng KANSAI (viết tắt là Công ty KANSAI) thực hiện phần thi công xây dựng với tổng giá trị hơn 11 tỉ đồng, giảm 5,9% so với dự toán được phê duyệt và đã nghiệm thu, thanh toán hoàn thành với tổng giá trị gần 11,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, do công tác lập, thẩm tra và phê duyệt dự án không đúng quy định, dẫn đến Công ty đã thanh toán cho Công ty KANSAI vượt so với quy định 27 triệu đồng.

Mặc dù, công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 4/2021, nhưng đến nay, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế chỉ mới tăng giá trị tài sản đối với phần xây dựng; chưa hạch toán tăng giá trị tài sản đối với các chi phí liên quan khác.

Ngoài ra, còn nhiều sai phạm khác như Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế nhượng bán vật tư cho đơn vị khác với giá bán thấp hơn giá trị mua vào gây thiệt hại cho công ty; Công ty đã chi tiền thù lao công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất năm 2019 - 2020 với tổng số tiền hơn 11,1 tỷ đồng không đúng theo quy định,...

Theo Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, về đầu tư Dự án Nuôi trồng nông nghiệp sạch Lộc An và Dự án Nhà lưới trồng rau tại Nhà máy Xử lý Quảng Tế 1: Cả 2 dự án không thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai; dự án được đầu tư xây dựng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định,... Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát của Công ty, liên đới chịu trách nhiệm là HĐQT giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021.

Công trình Nhà để xe đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2021, nhưng đến nay công ty chỉ mới tăng giá trị tài sản đối với phần xây dựng; chưa hạch toán tăng giá trị tài sản đối với các chi phí liên quan khác... Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng  và Ban Kiểm soát Công ty giai đoạn 2020,2021.

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp với Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng và các tập thể, cá nhân có liên quan thời kỳ 2019 - 2021; chỉ đạo làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, thiếu sót, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư