Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Hết năm 2025, Hải Dương có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Thanh Sơn - 06/07/2022 16:10
 
UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành kế hoạch số 1290/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu chung của kế hoạch là xây dựng NTM tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 chú trọng phát triển về chất nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá nông thôn, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững;

Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2020, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí bảo đảm sau khi rà soát 100% số xã đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025, tiếp tục phấn đấu xây dựng NTM nâng cao. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2016-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí bảo đảm sau khi rà soát 100% số xã đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, tiếp tục phấn đấu xây dựng NTM kiểu mẫu.

Xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn là một trong 3 địa phương của tỉnh Hải Dương hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu. Ảnh - Thành Chung
Xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn đã hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu. Ảnh: Thành Chung

Hiện, toàn tỉnh có tất cả 178 xã đạt chuẩn NTM, 43 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 4 xã đạt NTM kiểu mẫu; 12 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM...

Tỉnh Hải Dương phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao (dự kiến 107 xã). Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí bảo đảm sau khi rà soát 100% số xã (4 xã) đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và hướng tới xây dựng NTM thông minh; phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (dự kiến 36 xã).

Về đô thị hóa nông thôn, theo kế hoạch, đối với những xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu có đủ điều kiện nâng cấp lên đô thị, đồng thời nằm trong chương trình phát triển đô thị thì tiếp tục triển khai, thực hiện xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 27/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đối với các huyện đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo sau khi rà soát 100% số huyện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hết năm 2025 có ít nhất 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Về thu nhập, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt ít nhất từ 76-80 triệu đồng/người/năm.

Dự kiến tổng vốn huy động nguồn lực thực hiện giai đoạn 2021- 2025 khoảng 27.000 tỷ đồng. Cụ thể: Vốn ngân sách tỉnh, Trung ương (nếu có) bố trí trực tiếp để thực hiện Chương trình khoảng 447,15 tỷ đồng (chiếm 1,66%); Vốn ngân sách địa phương cấp huyện khoảng 900 tỷ đồng (chiếm 3,33%); Vốn địa phương cấp xã (từ ngân sách và nguồn vốn khác) khoảng 1.500 tỷ đồng (chiếm 5,56%); Vốn lồng ghép khoảng 2.000 tỷ đồng (chiếm 7,41%); Vốn tín dụng (Dư nợ cho vay trên địa bàn các xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025) khoảng 20.000 tỷ đồng (chiếm 74,07%); Vốn doanh nghiệp khoảng 1.000 tỷ đồng (chiếm 3,70%); Huy động đóng góp tự nguyện của người dân và cộng đồng khoảng 1.072,9 tỷ đồng (chiếm 4,27%).

Để thực hiện kế hoạch này, UBND tỉnh Hải Dương đã đề ra hàng loạt giải pháp trọng tâm. Đó là, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động; nâng cao năng lực ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp; tổ chức tổng kết đánh giá kết quả xây dựng NTM của tỉnh trong giai đoạn vừa qua, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo... phục vụ xây dựng NTM trong thời gian tới; huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức triển khai chương trình. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện...

Hải Dương điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt
UBND tỉnh Hải Dương vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ tại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư