Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Hoàn thành dứt điểm xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm liên quan đến Công ty AIC
Nguyễn Lê - 10/07/2024 14:17
 
Trong 6 tháng, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 7 đảng viên vi phạm (khai trừ khỏi Đảng 6, cách chức 1), cho thôi các chức vụ 5 vị do có khuyết điểm, vi phạm.
.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành dứt điểm việc kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC.

Ngày 10/7 Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Theo thông tin được cung cấp cho báo chí, trong 6 tháng đầu năm cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên, có 23.807 cấp ủy viên (chiếm 22,2%).

Qua kiểm tra, kết luận 631 tổ chức đảng (chiếm 3,41%) và 1.767 đảng viên (chiếm 1,64%) có vi phạm, khuyết điểm; trong đó xem xét thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 67 đảng viên.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 131 tổ chức đảng, 922 đảng viên, có 329 cấp uỷ viên (chiếm 35,6%); kết luận 89 tổ chức đảng (chiếm 67,9%), 804 đảng viên (chiếm 87,2%) có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 43 tổ chức đảng, 584 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên có 1.720 cấp uỷ viên (chiếm 60,3%); kết luận 613 tổ chức đảng (chiếm 76,2%), 2.390 đảng viên (chiếm 83,8%) có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 95 tổ chức đảng, 1.137 đảng viên.

Trong đó, UBKT Trung ương kiểm tra 7 tổ chức đảng; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên.

Cũng trong 6 tháng, UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 13.257 tổ chức đảng, trong đó UBKT Trung ương đã kiểm tra 12 tổ chức đảng, UBKT các địa phương, đơn vị kiểm tra 13.245 tổ chức đảng.

Qua đó kết luận 10.198 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra (chiếm 76,9%). Kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 7.305 tổ chức đảng; kết luận có 7.098 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung được kiểm tra (chiếm 97,1%). Kiểm tra tài chính đảng về nội dung thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh 870 tổ chức đảng; về nội dung thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 13.814 tổ chức đảng và 117.781 đảng viên.

Về kiểm soát tài sản, thu nhập, UBKT Trung ương kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp; qua kiểm tra kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Nửa năm qua, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng (cảnh cáo 57, khiển trách 108) và 7,858 đảng viên (khiển trách 6.224, cảnh cáo 1.145, cách chức 157, Khai trừ 332).

Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 7 vị (khai trừ khỏi Đảng 6, Cách chức 1), cho thôi các chức vụ 5 vị do có khuyết điểm, vi phạm. Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng (cảnh cáo) và 6 đảng viên (cảnh cáo 3, khiển trách 3). Ban Bí thư thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng (cảnh cáo 3, khiển trách 2) và 27 đảng viên (khai trừ 26, cách chức 1).

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và 3.147 đảng viên, có 1.078 cấp uỷ viên (chiếm 34,2%). Trong đó, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật 81 tổ chức đảng (cảnh cáo 59, khiển trách 22) và 103 đảng viên (khai trừ 8, Cách chức 1, cảnh cáo 64, khiển trách 30).

Trong phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBKT Trung ương kiểm tra, chỉ đạo cấp ủy, UBKT tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện theo Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành dứt điểm việc kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp trên.

UBKT Trung ương cũng sẽ tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập và nhiệm vụ cấp uỷ giao. Trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc bức xúc trong xã hội.

Thực hiện hiệu quả việc giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo các vi phạm, khuyết điểm. Giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là liên quan đến nhân sự cấp ủy, cán bộ diện Trung ương quản lý đảm bảo đúng quy định.

“Điểm tựa” để cán bộ, đảng viên giữ gìn chuẩn mực đạo đức
Bên cạnh quy định rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, thì việc hoàn thiện hệ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư