[Infographic] WEF 2019: Thương mại toàn cầu là vấn đề trọng tâm
Thương mại toàn cầu là một trong những vấn đề trọng tâm tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019 trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ đang trong giai đoạn hòa hoãn 90 ngày.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...