Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 05 năm 2024,
Kết quả tín nhiệm phản ánh đúng tình hình đất nước
Hàn Tín - 11/06/2013 10:48
 
Vào lúc 10 giờ 20 sáng nay (11/6), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn với 471 phiếu tán thành (chiếm 94,58%); 4 phiếu không tán thành (chiếm 0,8%) và 2 phiếu không biểu quyết (chiếm 0,4%).
Biểu quyết thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm

“Kết quả lấy phiếu tín nhiệm chung đã phản ảnh được tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp... của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đánh giá của các đại biểu Quốc hội qua việc lấy phiếu tín nhiệm khá khách quan.

“Những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm có trọng trách liên quan, đứng mũi chịu sào trước quá trình điều hành đất nước. Trong đó, có những lĩnh vực nóng như ngân hàng, giáo dục, y tế, xây dựng… Qua việc lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội đòi hỏi trách nhiệm cao hơn đối với mỗi chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Chúng ta thấy rằng, chức danh nào đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao chính là sự động viên, khích lệ, đồng thời cũng là sự đánh giá về những kết quả mà các vị với tư cách là người đứng mũi chịu sào đạt được, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong thời gian vừa qua”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đánh giá.

Đối với những chức danh đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao ở mức thấp, theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, đây chính là sự đòi hỏi một cách nghiêm túc những chức danh này tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của mình trong việc thực hiện điều hành kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước trong giai đoạn còn rất nhiều khó khăn.

“Quốc hội đặt niềm tin để chúng ta phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh và cho rằng, Quốc hội đã hoàn thành trọng trách mà nhân dân cả nước giao phó trong việc đánh giá tín nhiệm bước đầu đối với các chức danh lãnh đạo cao cấp của Nhà nước.

“Qua lần này, chúng ta rút kinh nghiệm để đợt lấy phiếu tín nhiệm vào những đợt sau thực hiện tốt hơn. Đây cũng là bài học kinh nghiệm để HĐND các cấp tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm một cách khách quan, nghiêm túc, thận trọng và chính xác”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư