Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 08:34:15
Không gặp gỡ, hứa hẹn giúp đỡ ứng viên đại biểu Quốc hội
Nguyễn Lê - 13/01/2021 15:13
 
Chủ tịch MTTQ Việt Nam nêu, trong bầu cử đại biểu Quốc hội, không nên để "tình riêng xen vào việc chung", giới thiệu, hứa hẹn giúp đỡ, gặp gỡ, điện thoại, nhắn tin qua lại để tác động.
.
Chủ tịch Uỷ  ban Trung ương  MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, ông Trần Thanh Mẫn.

Sáng 13/1, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Uỷ  ban Trung ương  MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, gắn liền với công tác cán bộ, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật, có sự phân công phối hợp rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế; đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Mặt trận các cấp cần phối hợp, tham gia với Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thành lập các tổ chức phụ trách công tác hiệp thương ở địa phương đảm bảo khách quan, công tâm, vô tư, chính xác - ông Mẫn chỉ đạo.

Ông Mẫn cũng lưu ý trong định hướng tuyên truyền phải đảm bảo tính chính xác, khách quan của thông tin. "Tuyệt đối không dùng báo chí để đánh bóng tên tuổi hay viết về người này, người khác, việc này, việc nọ",  ông Mẫn nhắc nhở và khẳng định trong thực tế bầu cử là có việc này.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu những cán bộ có trách nhiệm phải thực hiện theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, có vướng mắc phải báo cáo ngay để xin ý kiến hội đồng.

Đặc biệt, ông Mẫn yêu cầu phải tuyệt đối đảm bảo nguyên tắc về bảo mật thông tin, cẩn trọng trong phỏng vấn, phát ngôn, bình luận, nhất là trên mạng xã hội.

"Tất cả nhân sự phải đóng dấu mật. Danh sách bầu cử cũng phải đóng dấu mật. Ai lộ lọt thì phải chịu trách nhiệm", ông Mẫn nhắc nhở.

Trước đó, trong phiên họp thứ 52, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét việc ban hành nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khoá XV, đây cũng là tài liệu mật.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý, việc đăng thông tin liên quan đến bầu cử trên mạng xã hội nếu không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ, trước Đại hội XIII của Đảng có nhiều thế lực phản động, phá hoại ở trong nước, ngoài nước, bởi vậy trong nước cần quản lý chặt các phát ngôn, bình luận trên mạng xã hội.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam cũng yêu cầu không để tình riêng xen vào việc chung. "Trong bầu cử có cái đó, không nên giới thiệu, hứa hẹn giúp đỡ, gặp gỡ, điện thoại, nhắn tin qua lại để làm việc này việc khác", ông Mẫn yêu cầu.

Một việc nữa theo ông Mẫn cũng cần phải hết sức cẩn trọng đó là lưu trữ hồ sơ, văn bản, để có vấn đề gì xảy ra thì còn chứng minh "nói có sách, mách có chứng".

Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết: "Tôi có nói tại Quốc hội ở kỳ họp vừa qua rằng, tất cả các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội đều do Mặt trận Hiệp thương, nhưng khi xảy ra vấn đề thì không phải Quốc hội, Mặt trận chịu trách nhiệm mà chính địa phương, chính quyền cũng phải chịu trách nhiệm, rõ ràng ai cũng đóng dấu đỏ giới thiệu. Lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân muốn ứng cử cũng phải cơ quan cấp ủy, chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động phải đánh giá, xác nhận hoạt động kinh doanh thế nào chứ không phải "đụng chuyện" là đổ tại Mặt trận Tổ quốc hiệp thương.

Ông Mẫn nói thêm rắng phát biểu của ông được Phó Chủ tịch Quốc hội rất chia sẻ, đúng là không phải cái gì cũng đổ thừa mặt trận.

Các mốc thời gian chuẩn bị các công việc cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ngày 5/2: Hiệp thương lần 1

- Ngày 19/3: Hiệp thương lần 2

- Ngày 18/4: Hiệp thương lần 3

- Ngày 23/4: Gửi danh sách ứng cử tới Hội đồng bầu cử quốc gia

- Ngày 28/4: Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử

- Ngày 23/5: Bầu cử toàn quốc

- Ngày 7/6: Hội đồng bầu cử quốc gia gửi Biên bản tổng kết cuộc bầu cử tới Mặt trận Trung ương và trình Quốc hội khóa mới

- Ngày 12/6: Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

Trung ương thảo luận về quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội XIII
Trung ương thảo luận về nội dung, thời gian và chương trình, dự thảo Quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIII.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư