Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2021, 06:34:50
Lần đầu tiên công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia
Q.Hưng (monre.gov.vn) - 27/09/2016 10:34
 
Ngày 29/9/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015.
.
.

Nội dung Báo cáo tập trung vào các vấn đề chủ yếu: Tổng quan về các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và sức ép lên môi trường; Vấn đề biến đồi khí hậu, diễn biến thiên tai bất thường làm gia tăng những tác động tiêu cực lên môi trường nước ta; Phân tích, đánh giá diễn biến môi trường đất, nước, không khí, đa dạng sinh học và các vấn đề môi trường nổi cộm trong thời gian qua. Đặc biệt là các sự cố ô nhiễm môi trường đang có xu hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ ảnh hưởng; Đánh giá tác hại của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; Đánh giá về công tác quản lý môi trường giai đoạn 2011-2015, những cơ hội và thách thức, từ đó, định hướng công tác bảo vệ môi trường và đề xuất các giải pháp cụ thể, cũng như những kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới.

Thời gian dự kiến: 14h00 thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 Nhà B, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.

Thông tin cho biết, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà sẽ trực tiếp chủ trì việc công bố Báo cáo này.

Không để xảy ra tiêu cực trong bồi thường sự cố môi trường biển
Phó Thủ tướng yêu cầu thống kê chính xác khối lượng hải sản hiện đang tồn kho và chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng này trong tháng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư