Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 08:41:38
LienVietPostBank vượt gần 20% chỉ tiêu lợi nhuận dù trích dự phòng tăng
T.V - 23/01/2023 19:08
 
LienVietPostBank (Mã chứng khoán: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022, với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 5.690 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ và hoàn thành 118% kế hoạch năm.

Cụ thể, năm 2022, kết quả kinh doanh của LienVietPostBank tăng trưởng so với năm trước nhờ tăng thu cả nguồn thu chính lẫn thu từ dịch vụ. Thu nhập lãi thuần đạt gần 11.900 tỷ đồng và thu từ dịch vụ gần 1.662 tỷ đồng, tăng lần lượt 32% và 94%.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư thu về khoản lãi gần 343 tỷ đồng trong khi năm trước lỗ gần 1,2 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng thu được khoản lãi hơn 201 tỷ đồng trong khi năm trước chỉ thu được gần 34 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng đến 79%, ngân hàng thu được 8.863 tỷ đồng. Dù trong năm LienVietPostBank dành ra gần 3.174 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 2,4 lần. Riêng trong quý IV/2022, chi phí dự phòng của ngân hàng tăng 200% so với cùng kỳ, đạt 1.306 tỷ đồng

Nhưng kết quả, Ngân hàng vẫn thu được gần 5.690 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 56% so cùng kỳ, vượt 19% chỉ tiêu đề ra trong năm qua (ngân hàng đưa ra kế hoạch 4.800 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm 2022). 

Tính đến 31/1/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 13,3% so với đầu năm lên hơn 327.700 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng đến 12,1%, đạt 230.637 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng gần 53,6%. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 19,8% so với đầu năm, đạt gần 216.000 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu LienVietPostBank tính đến 31/12/2022 tăng 20% so với đầu năm, chiếm 3.427 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh nhất. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1,37% đầu năm lên 1,46%.

LienVietPostBank giảm lãi suất vay vốn cho khách hàng doanh nghiệp
LienVietPostBank vừa công bố giảm lãi suất vay cho khách hàng doanh nghiệp trong 2 tháng cuối năm.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư