Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 07 năm 2020, 04:29:32
MB chào bán một số khoản nợ của các khách hàng
N.L - 17/06/2020 20:25
 
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đang có nhu cầu bán một số khoản nợ của các Khách hàng đang phát sinh nợ xấu tại MB.
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) xin gửi đến Qúy Công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

Hiện nay, MB đang có nhu cầu bán một số khoản nợ của các Khách hàng đang phát sinh nợ xấu tại MB, chi tiết như sau ( số liệu tạm tính đến ngày 02/06/2020):                                                                                            

Tiêu chí

Dư nợ gốc

Dư nợ lãi

Tổng dư nợ

TSĐB

Nhóm khách hàng cá nhân tín chấp

9.960.454.126 VNĐ

4.882.484.830 VNĐ

14.842.938.956 VNĐ

Không có TSĐB

Nhóm khách hàng quá hạn ô tô

10.302.996.251

VNĐ

5.973.405.366 VNĐ

16.276.401.617 VNĐ

Xe ô tô

          Với mục đích giúp MB sớm xử lý dứt điểm khoản nợ xấu, bằng văn bản này MB kính đề nghị Quý Công ty xem xét mua lại các khoản nợ khách hàng nêu trên trên tại MB theo phương thức đàm phán, thỏa thuận trên cơ sở giá trị thị trường đồng thời tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

          Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý nợ xấu – Trung tâm Nợ quản trị, số điện thoại: 024.62777.222, máy lẻ 2744. Thời gian nhận thông tin phản hồi: trước ngày 26/06/2020.

MB rất mong sớm nhận được sự phản hồi và hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng!

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NỢ QUẢN TRỊ

 
 

Phạm Văn Phòng

   
MB chia sạch cổ phiếu quỹ: Giải pháp khi “của để dành” sắp bay hơi?
Luật chứng khoán mới có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2021 yêu cầu các doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình phải làm thủ tục giảm vốn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư