Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 10 năm 2022, 03:32:50
Mời thầu cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống bể bơi và sauna khu hồ trung tâm dự án Kim Chung – Di Trạch
PV - 18/08/2022 07:55
 
Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng mời thầu cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống bể bơi và sauna khu hồ trung tâm Central Park, Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch.
TIN LIÊN QUAN
1. Gói thầu: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống bể bơi và sauna khu hồ trung tâm Central Park.

2. Dự án: Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch

3. Địa điểm xây dựng: Xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ.

5. Phương pháp lựa chọn nhà thầu: Thông qua chào giá cạnh tranh và đàm phán trực tiếp.

6. Tổng tiến độ: 04 tháng kể từ khi ký Hợp đồng.

7. Nội dung hồ sơ dự thầu gồm:

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu.

- Đơn chào giá: Có đầy đủ thông tin nội dung theo phụ lục A, có ký đóng dấu của đại diện pháp nhân công ty.

- Bảng tổng hợp giá dự thầu.

- Bảng chào giá chi tiết.

- Đề xuất về kỹ thuật và công nghệ (nếu có).

- Hiệu lực của đơn chào giá không nhỏ hơn 90 ngày.

- Hồ sơ chào giá của nhà thầu được lập thành 03 bản: 01 bản gốc và 02 bản sao.

8. Yêu cầu chất lượng sản phẩm:

- Sản phẩm hợp đồng đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

9. Tiêu chí đánh giá: Tiêu chí đánh giá dựa trên năng lực rồi đến tài chính. Khi hồ sơ dự thầu của bên chào thầu được gửi đến bên mời thầu theo quy định thì bên mời thầu được hiểu rằng: đơn vị dự thầu đã kiểm tra đầy đủ mặt bằng hiện trường, các điều kiện khác để thực hiện gói thầu để lập hồ sơ đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính mà không có bất cứ đề xuất nào khác làm thay đổi tăng tính chất, giá trị gói thầu ngoại trừ các đề xuất mà bên mời thầu thấy là hợp lý.

10. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu: Trước 10h00 ngày 31/8/2022.

11. Địa điểm tiếp nhận thông tin của Bên mời thầu:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Địa chỉ: số 926 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

ĐT: 0941.397.766         

Email: [email protected]   

12.  Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: Phát hành miễn phí.

13.  Đảm bảo dự thầu: Không áp dụng.

14. Thời điểm đóng thầu: 10h ngày 31/8/2022.

15. Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 31/8/2022.

Mời thầu cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống bể bơi và sauna khu hồ trung tâm dự án Kim Chung – Di Trạch
Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng mời thầu cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống bể bơi và sauna khu hồ trung tâm Central Park, Khu đô thị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư