Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm VIB
Tổ chức Moody’s Investors Service vừa phát hành báo cáo xếp hạng hạng tín nhiệm VIB và một số ngân hàng Việt Nam.
VIB
VIB được Moody's nâng hạng về chỉ số tín nhiệm tiền gửi, nhà phát hành nợ nội tệ và ngoại tệ dài hạn

Theo báo cáo mới nhất của Moody’s, chỉ số tín nhiệm tiền gửi, nhà phát hành nợ nội tệ và ngoại tệ dài hạn của VIB được nâng lên một bậc.

Bên cạnh đó, triển vọng đối với xếp hạng tín nhiệm tiền gửi và nhà phát hành nợ nội tệ và ngoại tệ của VIB được Moody’s chuyển từ “tích cực” sang “ổn định”.

Các đánh giá khác đối với ngân hàng này được Moody’s giữ nguyên.

Đến 30/6/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 127.238 tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 9,3% đạt 87.283 tỷ đồng; huy động tiền gửi tăng 10,2% đạt 75.331 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của VIB tăng vọt, gấp 3 lần cùng kỳ và đạt 1.151 tỷ đồng, hoàn thành 57% kế hoạch năm.

Như Loan

Bình luận của bạn về bài viết...