Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2022, 07:14:05
Năm 2019 Phú Yên tăng trưởng GRDP hơn 8%
Hoàng Anh - 01/12/2019 11:23
 
Trong năm 2019, GRDP tỉnh Phú Yên tăng trưởng hơn 8%; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.500 tỉ đồng, vượt 1.000 tỉ đồng so với kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 để bàn thảo những nội dung quan trọng cho các mục tiêu phát triển trong chặng đường mới. 

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên, năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng: GRDP tăng trưởng hơn 8%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.500 tỉ đồng, vượt 1.000 tỉ đồng so với kế hoạch đề ra; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, bộ mặt đô thị và nông thôn, miền núi có nhiều đổi mới, khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Bên cạnh đó, Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18.

Tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, Tỉnh ủy Phú Yên tập trung thảo luận, cho ý kiến 5 nội dung do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Tỉnh ủy trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm, gồm các báo cáo: tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020; tình hình đầu tư xây dựng năm 2019 nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; tình hình thực hiện các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh năm 2019; tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân ngân sách cấp tỉnh năm 2020; tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh. 

Năm 2019, tỉnh Phú Yên tăng trưởng GRDP của tỉnh Phú Yên là 8%.
Năm 2019, tỉnh Phú Yên tăng trưởng GRDP của tỉnh Phú Yên là 8%.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã cho kiến dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời tiến hành lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026; chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng...

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Tấn Việt – Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhấn mạnh: Hội nghị Tỉnh ủy lần này quyết định những nội dung rất quan trọng, đặc biệt là quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 - năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và cho ý kiến dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sắp tới. Vì vậy, hội nghị cần phát huy cao độ trách nhiệm, tinh thần dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các nội dung này.

Phú Yên: Cập nhật dữ liệu quy hoạch xây dựng và lâm nghiệp vào quy hoạch sử dụng đất
Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết, UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp bàn về việc cập nhật, tích hợp dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch lâm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư