Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2021, 08:32:49
Những điều chỉnh mới nhất về yêu cầu phòng dịch khi ra vào tỉnh Quảng Ninh
Thu Lê - 13/10/2021 22:15
 
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 7217/UBND-DL1 về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; căn cứ các Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021, số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức hoạt động vận tải; thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có hướng dẫn tạm thời về việc đi lại, quét mã QR, khai báo y tế, theo dõi tại nhà và cách ly đối với người dân về Quảng Ninh kể từ ngày 13/10/2021.

Theo đó, tất cả người từ các địa phương khác vào Quảng Ninh hoặc người Quảng Ninh từ các địa phương khác trở về tỉnh vẫn phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu; thực hiện khai báo y tế, quét mã QR, quét mã căn cước công dân hoặc mã thẻ định danh tại các chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh.

tất cả người từ các địa phương khác vào Quảng Ninh hoặc người Quảng Ninh từ các địa phương khác trở về tỉnh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu
Tất cả người từ các địa phương khác vào Quảng Ninh hoặc người Quảng Ninh từ các địa phương khác trở về tỉnh vẫn phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu

Đối với người đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh), người được công bố khỏi bệnh Covid-19 theo quy định thì khi đến/trở về từ vùng cấp độ cấp độ 1 (vùng xanh) thì thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương; từ vùng cấp độ 2 (vùng vàng) và vùng cấp độ 3 (vùng cam) thì thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ 14 ngày; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7 trong thời gian cách ly y tế.

Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc tiêm đủ liều nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối) thì khi đến/trở về từ vùng xanh phải thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương; từ vùng vàng và cam thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ 14 ngày; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly y tế.

Riêng đối với người đến và về từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ): Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ, không được di chuyển ra khỏi địa phương đang thực hiện giãn cách, phong toả. Trường hợp bất khả kháng phải về thì với người đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19, người được công bố khỏi bệnh Covid-19 theo quy định chỉ phải thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ 14 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly y tế. Người chưa tiêm, tiêm chưa đủ liều, hoặc tiêm đủ liều nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối) phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly y tế.

Đối với người đến, về Quảng Ninh từ các vùng cấp độ nêu trên và ở Quảng Ninh trong thời gian dưới 07 ngày, yêu cầu phải tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh); trừ những trường người dưới 18 tuổi và người chưa đủ điều kiện tiêm chủng.

Việc cách ly y tế tại nhà chỉ được thực hiện khi địa điểm cách ly đáp ứng đúng yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020. Việc cách ly tại nhà phải được thực hiện nghiêm túc với sự quản lý của chính quyền địa phương, tổ Covid cộng đồng; thực hiện treo biển thông báo “Gia đình đang có người thực hiện cách ly y tế” để cộng đồng biết, hỗ trợ.

Nếu không đáp ứng đủ điều kiện cách ly tại nhà, phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Các trường hợp vi phạm quy định cách ly sẽ bị buộc cách ly tập trung và xử lý nghiêm theo quy định. Việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau cần tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế có hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà.

Đối với người lao động có nhu cầu vào Quảng Ninh làm việc không bắt buộc phải tiêm đủ liều vắc-xin nhưng phải thực hiện việc kiểm soát, cách ly theo quy định tại văn bản này. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, khi cần đưa người, đưa lao động hoặc có đối tác cần vào tỉnh để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động, làm việc… thì đơn vị đón người lao động có văn bản đề nghị UBND cấp huyện nơi cần đến chấp thuận.

Công nhân, người lao động trong tỉnh, ngoại tỉnh đi làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương có xe đưa đón hàng ngày của doanh nghiệp đã đăng ký với UBND các địa phương cấp huyện, hoặc Sở Giao thông vận tải không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2, nhưng yêu cầu các doanh nghiệp của 3 tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021.

Đối với người từ Quảng Ninh ra tỉnh ngoài nếu chưa tiêm đủ liều vắc-xin cần cân nhắc đi ra khỏi tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết. Người ra khỏi tỉnh Quảng Ninh, phải thực hiện xét nghiệm và các yêu cầu khác theo quy định của địa phương nơi đến; khi trở về, phải thực hiện các quy định như đối với người đến Quảng Ninh. Ngoài các quy định trên, nếu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang khi ra tỉnh ngoài phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Các trường hợp người thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, các nhà đầu tư; xe đến đón người hoàn thành cách ly và các trường hợp thực sự cần thiết khác thì UBND các địa phương được quyết định và chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm phòng, chống dịch; riêng đoàn Ngoại giao thuộc thẩm quyền đón và làm việc của UBND tỉnh do UBND tỉnh quyết định.

Với người, phương tiện tham gia vận chuyển hàng hóa, cần áp dụng các biện pháp kiểm soát phương tiện khu vực biên giới thống nhất, đồng bộ giữa hai bên, thực hiện các quy định của Bộ Giao thông vận tải tại các Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021, số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 về việc tổ chức hoạt động vận tải. Đối với lái xe, phụ xe của xe tải, xe container chở hàng hóa liên tỉnh phải có kết quả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính tối đa 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu tính đến khi vào tỉnh, khuyến khích đã tiêm 02 mũi vắc-xin. Các quy định chi tiết khác giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu trong tình hình mới phải thực hiện vận hành hoạt động các chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình mới nhằm quản lý, kiểm soát có hiệu quả người, phương tiện đi về, đi ra từ vùng có dịch; đảm bảo tối đa thuận tiện cho lưu thông hàng hoá và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ bùng phát ổ dịch mới, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát chặt chẽ mọi nguồn có thể lây lan dịch bệnh, nắm chắc tình hình diễn biến, bóc tách ngay, ngăn chặn kịp thời, không để 1 ca dương tính với Covid-19 có thể bùng phát thành ổ dịch.

Hải Phòng bỏ quy định cách ly tập trung hành khách bay từ TP.HCM về
Sau 2 ngày yêu cầu khách bay nội địa đến, lưu trú phải cách ly tập trung, thành phố Hải Phòng đã bỏ quy định này kể từ ngày 11/10 khi ban hành văn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư