Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 09 tháng 12 năm 2023, 02:38:20
Ninh Bình sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Phương Liên - 18/05/2020 22:45
 
Ngày 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình  Nguyễn Thị Thu Hà trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, có nhiều cách làm mới sáng tạo, hiệu quả.

Hàng năm, cùng với việc tổ chức, triển khai học tập nghiêm túc chủ đề do Trung ương hướng dẫn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều lựa chọn nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể: Tập trung chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nền nếp việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hàng tháng trong Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đã quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo động lực mới, lan tỏa trong xã hội, tác động tích cực đến việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng nhấn mạnh: Để việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục đạt được kết quả toàn diện hơn gắn với công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh trong thời gian tới cần tập trung bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ để triển khai thực hiện một cách chủ động, sáng tạo, thực chất, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục học tập, quán triệt chủ đề năm 2020 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết hợp chặt chẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của Đảng.

Tiếp tục phát hiện và tôn vinh kịp thời các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay. Kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung cao cho việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mặt khác, phải tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 để có những giải pháp ứng phó kịp thời, phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống của nhân dân. 

Nhân dịp này,  tập thể, 3 tác giả, nhóm tác giả đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 16 tập thể, 24 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Ninh Bình đổi mới, nâng cao hoạt động xúc tiến đầu tư
Trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình không ngừng đối mới, đa dạng hóa, xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư có trọng tâm,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư