Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
Ông Nguyễn Văn Đọc tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Thu Lê - Thanh Tân - 14/10/2015 10:02
 
Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng ủy Tỉnh Quảng Ninh đã bầu Ban thương vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc tái cử Bí thư Tỉnh ủy.

Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát huy sức mạnh tổng hợp phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020”.

Về dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng bộ Ngoại giao, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh;Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư tỉnh Ủy tỉnh Quảng Ninh Vũ Đức Đam. Đại hội có 349 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho gần 90.000 đảng viên của 20 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã nhấn mạnh: “Thẳng thắn nhận diện sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh: đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2020 và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo”.

.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo chính trị do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc trình bày tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua, Quảng Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh được duy trì ở mức cao, tăng bình quân 9,2%/năm. Tổng sản phẩm 2015 đạt khoảng 100.300 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2010. Thu nhập  bình quân đầu người đạt 3.900 USD, gấp 1,76 lần so với năm 2010 và gấp 1,77 lần so với bình quân cả nước (2.200 USD). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn đứng trong nhóm đầu các tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước; giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt 159.342 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2006 - 2010, trong đó, thu nội địa tăng bình quân 14%/năm.

Sản xuất công nghiệp từng bước phục hồi, giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất, phân phối điện. Hoạt động dịch vụ phát triển đa dạng, tăng trưởng bình quân đạt 11,5%/năm. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tăng trưởng bình quân đạt 4,7%/năm; là một trong những tỉnh có thành tích tốt nhất về xây dựng nông thôn mới.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2015- 2020 trình đại hội thì: “đến năm 2020, sẽ xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp.Là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ.Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giảm nghèo bền vững.Tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.Giữ vững chủ quyền biên giới; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; …”.

.
Biểu quyết tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng và toàn diện mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra, tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của TW về 3 đột phá chiến lược. Khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp đáng kể, còn khoảng 3 lần. Đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân là 3.900 USD/người, gần gấp đôi mức bình quân của cả nước

Chủ tịch Quốc hội cũng đã đánh giá cao việc BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần được tập trung khắc phục. Đó là, kinh tế- xã hội phát triển khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, còn phụ thuộc nhiều vào công nghiệp than, điện, xi măng - những ngành nguy cơ ô nhiễm nặng. Đời sống nhân dân được cải thiện nhưng chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế, chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng miền còn đáng kể, … Ô nhiễm môi trường do khai thác than, sản xuất vật liệu xây dựng chưa được khắc phục hiệu quả, …

“Những hạn chế yếu kém đó đang cản trở sự phát triển của tỉnh. Đề nghị, các đại biểu  phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; cần thảo luận sâu, phân tích rõ thực trạng và nguyên nhân để Đại hội đưa ra được chủ trương, giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đã nêu trong Báo cáo chính trị của Đại hội, Chủ tịch Quốc hội đã bày tỏ ý kiến tán thành và nhấn mạnh 4 vấn đề chính để Đại hội cùng nghiên cứu thảo luận sâu sắc hơn. Bao gồm:(1) tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm xuyên suốt là "phát triển nhanh, bền vững"; (2) phát triển du lịch và các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tập trung phát triển kinh tế biển; tiếp tục quan tâm đầu tư để giáo dục – đào tạo thực sự là quốc sách hàng đầu, chú trọng phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới; (3) kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; (4)tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Văn Đọc thay mặt đoàn Chủ tịch đã đề nghị đoàn đại biểu tập trung nghiên cứu sâu sắc những nội dung trọng tâm trọng điểm, những nội dung mới, đặc biệt là những hội dung mà Chủ tịch Quốc Hội đã nêu và chỉ đạo. Trong đó, cần tập trung chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, dự báo bối cảnh khu vực quốc tế, thách thức trong thời gian tới. Đưa ra những đánh giá về những chỉ tiêu, mục tiêu được đề ra cho nhiệm kỳ mới, có tính khả thi, có thể thực hiện được trọng nhiệm kỳ mới này hay không?.v.v...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV là 56 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu Ban thương vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc tái cử Bí thư Tỉnh ủy và 03 Phó Bí thư là các đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Nguyễn Đức Long và Vũ Hồng Thanh. Ủy ban kiểm tra tỉnh Ủy gồm 11 đồng chí. Đại hội sẽ tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần XII.

Chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh:

- Về kinh tế: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11 - 12%/năm; (2) Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 7.000 - 8.000 USD; (3) Cơ cấu ngành kinh tế đến năm 2020: Dịch vụ 48 - 49%; Công nghiệp - xây dựng 47 - 48%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 3 - 5%; (4) Thu ngân sách nội địa tăng tối thiểu 10%/năm, thu xuất nhập khẩu phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao ; (5) Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 3 - 5%/năm; (6) Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn bình quân tăng trên 10%/năm; (7) Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 15 - 16%/năm.

- Về xã hội, đến năm 2020: (8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 84 - 89%; (9) Số bác sỹ/1 vạn dân đạt trên 12 bác sỹ; (10) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%; (11) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%/năm (theo tiêu chí mới).

- Về môi trường, đến năm 2020: (12) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54 - 55%; (13) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt trên 92%, tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 100%/năm; (14) Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch trên 98% và dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh trên 98%.

- Về xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm: (15) Số tổ chức cở sở đảng được đánh giá chất lượng trong sạch, vững mạnh đạt 50% (theo quy định mới ); (16) Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 75% trở lên; (17) Kết nạp đảng viên từ 4-5%.
Quảng Ninh: Gần 1.168 tỷ đồng cam kết đầu tư vào Bình Liêu
Sáng nay(18/9) UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố các Quy hoạch chiến lược, xúc tiến đầu tư thương mại, du...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư