Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 04 năm 2021, 01:24:43
Ông Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng
An Nguyên - 05/04/2021 16:03
 
Chiều 5/4/2021, với kết quả bỏ phiếu kín tại Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đắc cử Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016- 2021.
.
Tân Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Theo kết quả bỏ phiếu, có 37 đại biểu không đồng ý trên tổng số phiếu phát ra là 477, thu về 476, có 3 phiếu không hợp lệ.

Nghị quyết về việc bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 có hiệu lực ngay khi Quốc hội thông qua.

Kết quả bấm nút biểu quyết điện tử thông qua nghị quyết có 462/466 đại biểu tán thành, 4 vị không tán thành.

Cũng từ thời điểm này, nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 - 2021 của ông Nguyễn Xuân Phúc có hiệu lực.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đắc cử Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016- 2021 và tuyên thệ nhận nhiệm vụ mới.

Ở kỳ họp này của Quốc hội, ông Phạm Minh Chính là người thứ ba thực hiện việc tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp. Và Quốc hội khoá XIV cũng đã hoàn thành việc kiện toàn ba chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước.

Đầu kỳ họp, trong báo cáo công tác nhiệm kỳ, ông Nguyễn Xuân Phúc (khi đó đang là Thủ tướng) đã nhắc lại một số thông tin trong phát biểu nhậm chức đầu nhiệm kỳ, so sánh với kết quả đạt được sau đó.

Ông Phúc cũng bày tỏ: "Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ phát huy những thành tựu và kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại; đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, khai thác tối đa cơ hội thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và hướng tới những mục tiêu, khát vọng xây dựng quốc gia Việt Nam trở nên giàu mạnh hùng cường vào giữa thế kỷ 21".

Đúng 16h giờ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức.

 Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Quochoi.vn)

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ.

Quốc hội xin ghi nhận lời tuyên thệ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Ông Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tân Thủ tướng và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Minh Chính.

.
Ông Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tân Thủ tướng và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Minh Chính (Ảnh: Duy Linh)

Phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Đây là vinh dự đối với cá nhân tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó" - ông Chính nói.

Tân Thủ tướng cho biết, ông nhận thức sâu sắc rằng, Chính phủ và hoạt động của Chính phủ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

Hơn 75 năm qua, đặc biệt là trong 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã đạt được những thành tựu to lớn; đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ này đã tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đã triển khai rất hiệu quả và được nhân dân, cộng đồng quốc tế ủng hộ, ngưỡng mộ, đánh giá cao, ông Phạm Minh Chính phát biểu.

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu nhậm chức (Ảnh: Duy Linh)
Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu nhậm chức (Ảnh: Duy Linh)

Tân Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Một là, xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân: đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và toàn xã hội. Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, dựa vào Nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực; chủ động phòng ngừa, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực bằng các cơ chế, giải pháp mạnh mẽ, chặt chẽ, quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ba là, quản lý, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hơn nữa để sản xuất kinh doanh phát triển; chủ động phòng chống và có giải pháp hiệu quả để khắc phục những tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

Bốn là, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là thành viên có trách nhiệm và có uy tín với cộng đồng quốc tế.

Năm là, xây dựng cơ chế, chính sách, điều kiện để phát triển giá trị văn hóa và con người Việt Nam trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển và xây dựng đất nước; có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, trong đó quan tâm, chú ý hơn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, để mỗi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn, văn minh.

"Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, tôi mong nhận được sự ủng hộ, phối hợp, giám sát của Quốc hội, của Chủ tịch nước, các cơ quan Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các vị đại biểu Quốc hội, sự giúp đỡ quý báu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lão thành cách mạng; sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ của các cơ quan truyền thông báo chí, của cử tri, nhân sỹ, trí thức, đồng bào ta ở trong và ngoài nước" - tân Thủ tướng bày tỏ.

Trước Quốc hội, ông Phạm Minh Chính nói: "Với trọng trách mới được giao, tôi nguyện sẽ mang hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của các đồng chí Thủ tướng qua các thời kỳ; nỗ lực cùng các đồng chí thường trực Chính phủ, các thành viên Chính phủ đoàn kết, liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc".

Tân Thủ tướng cũng trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng tiền nhiệm và các thành viên Chính phủ, những người đã đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoạt động của Chính phủ thời gian qua và sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đối với bản thân ông thời gian tới.

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và tặng hoa người tiền nhiệm, ông Nguyễn Xuân Phúc
Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và tặng hoa người tiền nhiệm, ông Nguyễn Xuân Phúc, người vừa được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước (Ảnh: Duy Linh)

Sau khi phát biểu, tân Thủ tướng tặng hoa người tiền nhiệm - ông Nguyễn Xuân Phúc, thể hiện tình cảm, sự kính trọng. Ông Chính chúc Chủ tịch nước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trong trách trên cương vị mới được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tín nhiệm, tin tưởng giao phó.

Tóm tắt tiểu sử tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Ông Phạm Minh Chính năm nay 63 tuổi, quê ở Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII.

Từ năm 1984, ông trải qua nhiều công việc từ nghiên cứu viên ở Bộ Nội vụ, công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani; đến năm 1996, ông Chính về công tác tại Bộ Công an.

Đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại Bộ Công an, đến năm 2010, ông làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 8/2011, ông Chính được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tháng 4/2015, ông được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Sau khi được bầu vào Bộ Chính trị khoá XII, ông được phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông Chính được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, sau đó tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.

Ông Phạm Minh Chính đang là đại biểu Quốc hội khóa XIV, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng
Sáng 5/4, ngay sau khi nhậm chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư