Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020, công khai cá nhân vi phạm
Nguyễn Lê - 15/06/2022 08:55
 
Với 453/457 đại biểu tán thành, sáng 15/6 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.
.
Kết quả biểu quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020..

Với 453/457 đại biểu tán thành, sáng 15/6 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Con số được quyết toán gồm, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.279.735.577 triệu đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2019 chuyển sang năm 2020, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2019, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.352.929.840 triệu đồng bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021.

Bội chi ngân sách nhà nước là 216.405.589 triệu đồng, bằng 3,44% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: Vay trong nước 178.515.161 triệu đồng; vay ngoài nước 34.573.432 triệu đồng.

 Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 436.059.742 triệu đồng. 

Với Nghị quyết này, Quốc hội yêu cầu Chính phủ nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi cơ chế phân cấp ngân sách phù hợp để đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, đồng thời tăng cường tính chủ động cho các địa phương.

Chính phủ còn được đặc biệt lưu ý rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, ngân sách nhà nước, quản lý và sử dụng tài sản công, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, chứng khoán, bất động sản và các pháp luật khác có liên quan. Kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định về định mức, đơn giá, tiêu chuẩn; tháo gỡ các nút thắt về thể chế và quản lý để sớm đưa các nguồn lực vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Quốc hội cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ ngân sách nhà nước năm 2020 và việc không thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với niên độ ngân sách nhà nước từ năm 2019 trở về trước theo các Nghị quyết của Quốc hội. Báo cáo Quốc hội kết quả xử lý vi phạm và việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước các năm trước khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, Nghị quyết yêu cầu.

Đáng chú ý, báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi Quốc hội bấm nút, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, Chính phủ đã gửi Quốc hội bổ sung danh sách chi tiết kết quả xử lý trách nhiệm về tài chính - ngân sách theo Nghị quyết số 22/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo đó, có 1198 cá nhân trong danh sách đề nghị xử lý, đã phê bình, rút kinh nghiệm 759 người, khiển trách 185, cảnh cáo 110, hạ bậc lương 2, giáng chức 4, cách chức 25, bãi nhiệm 1, buộc thôi việc 11, kết án tù 1...

Tuy đây là con số của niên độ 2019 nhưng vẫn có 94 cá nhân mới đang xử lý.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư