Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Phú Yên tập trung phát triển 6 ngành mũi nhọn
Anh Trung - 17/06/2016 15:13
 
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1043/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, cụ thể là phát triển vượt bậc 06 ngành công nghiệp ưu tiên, gồm: điện tử; máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản; đóng tàu; môi trường và tiết kiệm năng lượng; sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành công nghiệp tỉnh.

Đồng thời, tạo thuận lợi để đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản vào ngành công nghiệp ưu tiên; tạo dựng mối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong tỉnh; thúc đẩy chuyển giao, đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 Cá ngừ là một trong những mặt hàng thủy sản của Phú Yên có giá trị xuất khẩu cao, được ưa chuộng tại nhiều thị trường trên thế giới.
Cá ngừ là một trong những mặt hàng thủy sản của Phú Yên có giá trị xuất khẩu cao, được ưa chuộng tại nhiều thị trường trên thế giới.

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó xác định cơ chế đặc thù cho phát triển công nghiệp ưu tiên. Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp ưu tiên.

Đẩy mạnh chương trình xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn; tổ chức kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhất là các doanh nghiệp Nhật Bản để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ưu tiên. Xúc tiến chuyển giao công nghệ trong các ngành công nghiệp ưu tiên.

Bên cạnh đó, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; rà soát, bổ sung và xây dựng mới chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước về công tác tại tỉnh, trong đó có cơ chế thu hút đặc thù đối với một số ngành công nghiệp ưu tiên.  Đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển công nghiệp trên địa bàn, trong đó đảm bảo kết cấu hạ tầng phục vụ tốt nhu cầu của doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp ưu tiên.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành mình và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Sở Công Thương chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển các ngành máy nông nghiệp, công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô, công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản. Sở Thông tin Truyền thông chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ngành công nghiệp điện tử. Sở Giao thông Vận tải chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ngành công nghiệp đóng tàu.

Các ngành, địa phương có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ thông tin, tài liệu, số liệu thống kê cần thiết phục vụ cho thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa; phối hợp xử lý các vấn đề liên quan theo đề xuất của các sở, ngành chủ trì.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Đầu tư 100 triệu USD xây trường đua ngựa tại Phú Yên
Công ty Golden Turf Club Pty Ltd vừa tổ chức lễ đón nhận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trường đua ngựa Phú Yên....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư