Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 29 tháng 09 năm 2023, 03:30:56
Quảng Ngãi có 37 dự án được nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động
Thanh Chung - 28/05/2023 15:50
 
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 37 dự án được nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động theo quy định.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát tình hình triển khai thực hiện từng dự án để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc, tồn tại.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi, đã đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng, hoàn thiện các thủ tục, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với nhà nước theo đúng quy định của pháp luật đối với 25 dự án đã giao đất.

Đối với 23 dự án giao đất một phần và thi công dở dang cơ sở hạ tầng, sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giao đất hoàn thiện cho 6 dự án có phần diện tích đất còn lại là đất cơ sở hạ tầng (không có đất thương mại, đất ở), nhà đầu tư đã cơ bản đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án.

Các dự án còn lại chưa được giao đất có đất thương mại, đất ở thì tạm dừng việc giải quyết xử lý vướng mắc cho đến khi có kết quả của cấp có thẩm quyền.

Đối với các dự án đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và chưa giao đất, cho thuê đất, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát tình hình triển khai thực hiện và làm việc với nhà đầu tư.

Đến nay, đã có 37/64 dự án được nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư, còn lại 27 dự án.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở ngành, địa phương rà soát tình hình triển khai thực hiện dự án tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 4 dự án, cho phép nhà đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng đối với 3 dự án.

Phối hợp, tham gia thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư 7 dự án khu đô thị, khu dân cư với tổng diện tích đất 478.000m2 với tổng mức đầu tư hơn 832 tỷ đồng; ý kiến chấp thuận nhà đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị gồm 2 dự án: Khu đô thị Nam Phổ Minh và Đông Nam mở rộng thị trấn Châu Ổ.

Mỏ cát được đấu giá 380 tỷ ở Quảng Ngãi: Trữ lượng phê duyệt giảm gần một nửa so với dự báo
Mỏ cát có diện tích khoảng 53,4 ha, dự báo khoảng 3,4 triệu m3 được một công ty ở Quảng Ngãi đấu giá 380 tỷ, tuy nhiên sau khi thăm dò được phê...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư