Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 26 tháng 02 năm 2024,
Quỹ đất tái định cư ở Nha Trang không đáp ứng đủ nhu cầu tái định cư
Linh Đan - 08/12/2023 14:35
 
Quỹ đất tái định cư trên địa bàn Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không đáp ứng đủ cho nhu cầu tái định cư của các dự án đang triển khai và dự kiến cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong thời gian tới.

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa kiến nghị UBND tỉnh xem xét, nghiên cứu, ban hành chính sách tái định cư bằng nhà ở cho các trường hợp đủ điều kiện tái định cư (bên cạnh việc tái định cư bằng đất ở như quy định của UBBND tỉnh) theo quy định tại Điều 35 Luật Nhà ở năm 2014 quy định nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư.

Lý do là hiện nay quỹ đất tái định cư trên địa bàn thành phố Nha Trang không đáp ứng đủ cho nhu cầu tái định cư của các dự án đang triển khai và dự kiến cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong thời gian tới.

HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chủ động xây dựng các khu tái định cư trước khi triển khai thu hồi các dự án; hoàn chỉnh đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng các khu tái định cư phù hợp với ngành nghề, điều kiện sống tương đương với vị trí giải tỏa để đảm bảo cho người dân có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn vị trí giải tỏa.

HĐND tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu cơ chế khuyến khích các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tự nguyện hỗ trợ thêm cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất ổn định sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống.

“UBND tỉnh cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thu hồi đất, hỗ trợ, tái định cư; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, nghiêm khắc các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và vi phạm Luật Đất đai nói chung, chấm dứt tình trạng lấn chiếm đất”, HĐND tỉnh kiến nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong kỳ giám sát của HĐND tỉnh (giai đoạn 2021 - 2023), trên địa bàn tỉnh đã bố trí tái định cư 847 lô và tổng diện tích 74.119,53 m2 đất cho 967 hộ được cấp đất (nhà tái định cư); 72 hộ được hỗ trợ tái định cư và hỗ trợ chênh lệch với số tiền 1.971,21 triệu đồng. Trong đó, số liệu tái định cư trên địa bàn thành phố Nha Trang chiếm tỷ lệ cao nhất, bố trí tổng diện tích tái định cư 21.979,58 m2 đất, 261 lô với 261 hộ được cấp đất.

Tuy vậy, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy, số lượng đơn thư phát sinh trong lĩnh vực này nhiều và kéo dài, phức tạp, chủ yếu là vị không được tái định cư tại chỗ; vị trí tái định cư xa, không bằng nơi cũ; việc không được giao đất tái định cư vì có nơi ở khác ổn định, không được bố trí thêm lô tái định cư; về giá đất tái định cư không kịp thời, kéo dài, không ổn định cuộc sống.

Trên địa bàn tỉnh, quỹ đất tái định cư hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu hộ dân bị ảnh hưởng giải tỏa, nhiều khu tái định cư chưa đáp ứng điều kiện về vị trí tương đương với vị trí giải tỏa của các hộ dân nội thành (nhất là ở địa bàn thành phố Nha Trang); không có nhiều khu tái định cư, nhiều loại hình tái định cư để lựa chọn…

Khánh Hòa đề xuất đầu tư dự án đường ven biển hơn 2.031 tỷ đồng
Dự án đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đến thị xã Ninh Hòa được tỉnh Khánh Hòa đề xuất chủ trương đầu tư có chiều dài...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư