Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng: Khẳng định vai trò trong sự phát triển của Thành phố
Lê Thu - 14/10/2020 16:15
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tham mưu về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, đóng góp quan trọng cho sự phát triển vượt bậc của TP. Hải Phòng.
Cán bộ, đảng viên, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng luôn khẳng định tốt vai trò của mình trong mọi hoạt động.
Cán bộ, đảng viên, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng luôn khẳng định tốt vai trò của mình trong mọi hoạt động.

Thực hiện tốt công tác tham mưu

Nhìn lại hoạt động của đơn vị trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Trần Việt Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng chia sẻ: “Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đặt ra những yêu cầu, thách thức cao hơn cho Sở khi thực hiện nhiệm vụ. Đó là, công tác tham mưu, đề xuất phải giúp khai thác, phát huy hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế lớn của Thành phố; hạ tầng kinh tế - xã hội phải được đầu tư đồng bộ để đáp ứng được yêu cầu phát triển đột phá của Hải Phòng”.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng, Sở đã tham mưu UBND Thành phố tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Bên cạnh đó, Sở cũng đóng vai trò tích cực trong triển khai chủ đề hàng năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện năng lực cạnh tranh; kế hoạch nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử…

Giai đoạn 2015 - 2020, Sở đã chủ trì thẩm định, trình UBND TP. Hải Phòng phê duyệt 30 quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của Thành phố. Cùng với đó, nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư, chăm lo đời sống dân sinh... đã được Sở tham mưu xây dựng hiệu quả. Đặc biệt, trong đó có Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị...

Huy động nguồn lực hiệu quả

Giai đoạn 2016 - 2020, GRDP của TP. Hải Phòng tăng bình quân 14,02%/năm, gấp 1,42 lần mục tiêu và gấp 2,2 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước. Có được kết quả này, theo ông Tuấn, là do Thành ủy đã chỉ đạo, rà soát, phân tích, đánh giá thấu đáo, kỹ lưỡng về thực trạng tình hình thu - chi ngân sách. Thêm vào đó, Thành phố đã đặc biệt chú trọng công tác thu nội địa, xác định đây là nhân tố nội lực quan trọng cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh việc làm tốt công tác tham mưu, Sở cũng đã tích cực đề xuất UBND TP. Hải Phòng ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh để gia tăng nội lực của nền kinh tế. Trong 5 năm qua, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn TP. Hải Phòng tăng 18,1% (khoảng 13.985 doanh nghiệp). Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cùng các cơ quan chuyên môn tổ chức 33 kỳ hội nghị đối thoại doanh nghiệp; tiếp nhận 290 kiến nghị, giải quyết triệt để 251 kiến nghị (đạt tỷ lệ 86,55%).

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hải Phòng tăng bình quân 10,12%/năm, đặc biệt, thu nội địa tăng đột phá, bình quân 20,7%/năm, lớn nhất từ trước tới nay. Tổng chi đầu tư phát triển của toàn Thành phố 5 năm qua đạt 45.150 tỷ đồng, gấp 4,18 lần giai đoạn trước đó. Những con số ấn tượng này phần nào cho thấy những đóng góp tích cực, hiệu quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng trong sự phát triển chung của Thành phố.

“Với vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng trong nhiệm kỳ tới sẽ có thêm nhiều thách thức mới phải vượt qua. Song, đây cũng là động lực để đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Sở nâng cao trình độ, năng lực, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của địa phương”, ông Tuấn khẳng định.

Hải Phòng đề xuất Trung ương xây cầu gần 2.300 tỷ nối Hải Phòng - Quảng Ninh
UBND thành phố Hải Phòng vừa đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để thực hiện Dự án xây dựng cầu Bến Rừng gần 2.300 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư